ส่งต่อน้ำใจ ทีมข่าวช่อง 8 ลงพื้นที่เสียง นำเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็น ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.นราธิวาส

“น้ำใจยังคงเหลือ” หลังได้รับทราบข่าวมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในจังหวัดชายแดนใต้และต้องการเยียวยา ทีมข่าวช่อง 8 โดยนาย นฤพล อาจหาญ เป็นตัวแทน ร่วมส่งต่อน้ำใจจากแฟนข่าว ทั่วประเทศ นำเงินพร้อมถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็น ไปมอบให้กับ ชาวบ้านตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  กับโครงการ  “ช่อง 8 ปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม” โดยมี นาย เจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนรับมอบ และได้กล่าวว่า “เตรียมนำเงินที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงของช่อง 8 ไปเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมขอบคุณผู้ชมจากช่อง 8 ที่ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือให้ชาวนราธิวาส ไปเมื่อวันก่อน.