องคมนตรีพร้อมแม่ทัพภาค 4 นำคณะ พบผู้นำศาสนามุสลิมชีอะห์ หารือขับเคลื่อน “กิจกรรมจิตอาสาฯ”

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วยรองผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และแม่ทัพภาคที่ 4 นำคณะ เข้าเยี่ยมและพบปะกับ ท่านซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี นักการศาสนาผู้นำมุสลิมชีอะห์ ปรึกษาหารือรณรงค์ขับเคลื่อนกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” ในสังคมมุสลิม

วันนี้ (พฤหัส) 28 ม.ค. 64 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และรักษาการผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ พร้อมด้วย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และคณะ ได้เข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับ ท่านฮุจญตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี นักการศาสนาและผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ และประธานมูลนิธิอัลมะฮ์ดี (ประเทศไทย) ณ บ้านพักรับรอง มัสยิดรูฮุลเลาะฮ์ ตำบลบ้านกลาง อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้ ได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการรณรงค์ขับเคลื่อนกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน” ในสังคมมุสลิม ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความ สมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี ได้แสดงความขอบคุณต่อ พลเรือเอก พงษ์เทพ พลเรือเอก ปวิตร พลโท เกรียงไกร และคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนพบปะ พร้อมแจ้งให้ทราบถึงความตั้งใจที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเดินหน้าตอบสนองพระราชปณิธานพระองค์ท่าน และดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้าต่อไป