นานมีบุ๊คส์ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิดตัวหนังสือการ์ตูนความรู้ “รอบรู้ในศาสนาอิสลาม” หวังปลูกฝังความเข้าใจ และเข้าถึง แก่นแท้ของศาสนาอิสลาม

นานมีบุ๊คส์ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และศูนย์หนังสือจุฬา เปิดตัวหนังสือการ์ตูนความรู้ เรื่อง รอบรู้ในศาสนาอิสลามหนังสือ ที่จะพาเด็กๆ ร่วมถึงผู้ที่สนใจ ไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของศาสนาอิสลาม เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่สำคัญที่งดงาม รวมถึงความศรัทธาในศาสนาของชาวมุสลิมที่น่ายกย่อง ผลงานเขียนของ ฮุย ซู ลี นักเขียนชาวเกาหลี แปลโดย สาริณี โพธิ์เงิน โดยมี สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้ตรวจทาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น G จามจุรีสแควร์ ภายในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7

ภายในงาน สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมได้รับเกียรติจาก สันติ เสือสมิง ประธาน คณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิม และชาวไทยพุทธ พร้อมเสวนาพิเศษ หัวข้อ เรียนรู้ศาสนาอิสลามผ่านการ์ตูนความรู้ รอบรู้ในศาสนาอิสลามโดย สมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานสำนักจุฬาราชมนตรี บรรณาธิการต้นฉบับ และตัวแทนนักเรียน

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวว่า “หนังสือ รอบรู้ในศาสนาอิสลาม เป็นการ์ตูนความรู้ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาทั้งในด้านประเพณี ความเชื่อ อาหาร และการแต่งกายของชาวมุสลิม และยังรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ในศาสนาอิสลามไว้อย่างครบครัน ผู้ อ่านวางใจได้ว่า เนื้อหาความรู้ทั้งหมดมีความถูกต้องเหมาะสมและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ์ตูนความรู้เล่มนี้จะนำมาซึ่งความรู้ความ เข้าใจในศาสนาอิสลามแก่ผู้อ่านทุกท่าน ตลอดจนจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องต่างศาสนาที่ต่างอาศัยอยู่ใน ผืนแผ่นดินเดียวกัน และก่อเกิดความสงบเรียบร้อยและความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมต่อไป

สันติ เสือสมิง
สันติ เสือสมิง

สันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ให้คำนิยมในหนันงสือไว้ว่า สำนักจุฬาราชมนตรีขอชื่นชมในความตั้งใจของบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัดที่ดำริจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อความรู้ความเข้าใจศาสนาอิสลามในรูปแบบ เล่าเด้วยตัวการ์ตูน ที่อธิบายหลักการศาสนาอิสลามเบื้องต้นแบบง่ายๆ สามารถจินตนาการได้อย่างรวดเร็ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รอบรู้ในศาสนาอิสลาม จะเป็นอีกสื่อทางเลือกหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา อิสลามสำหรับปัจเจกและภาคสังคมไทยในภาพรวมที่ควรจะเป็น ตลอดจนคุณประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้จะนำมาซึ่งความรู้ความเข้าใจอันจะก่อให้ เกิดความสงบเรียบร้อยและความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมพหุวัฒนธรรมและความหลาก หลายทางความเชื่อของแผ่นดินไทยสืบไป

สมชาย เจ๊ะวังมา
สมชาย เจ๊ะวังมา

สมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การ์ตูน ความรู้รอบรู้ในศาสนาอิสลาม คนทุกศาสนาสามารถอ่านได้ เพราะเขียนเข้าใจง่าย มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน ที่สำคัญผู้แปลถอดความได้เก่งมาก มีภาพประกอบเห็นได้อย่างชัดเจน จากในเล่มบางตอนมีพูดถึงเรื่องของการที่ผู้ชายมุสลิมสามารถมีภรรยาได้ถึง 4 คน แต่ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะชอบใครแล้วสามารถให้เป็นภรรยาได้ทั้ง 4 คน จะต้องเลี้ยงดูไหว ให้ความเป็นธรรมเป็นอันดับหนึ่งในการบริหารจัดการเวลา 7 วัน รวมถึงสามีจะต้องเป็นผู้รับภาระในการดูแลครอบครัวเพราะผู้หญิงไม่ต้องออกไป ทำงานนอกบ้าน เป็นต้น ถ้าได้อ่านจะทำให้เข้าใจศาสนาอิสลามมากขึ้น

ด.ช.จิตวัต ปั้นทอง
ด.ช.จิตวัต ปั้นทอง

ด.ช.จิตวัต ปั้นทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี กล่าวว่า การ์ตูน เรื่องรอบรู้ในศาสนาอิสลาม ผมชอบที่สุดคือตอนที่พูดถึงนิทานอิหร่านราชธรรมที่มาจากวรรณกรรมเก่าแก่ของ เปอร์เซีย เนื่องจากผมเป็นคนชอบอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ก็ยังมีความรู้ใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน อย่างเช่น การที่ผู้ชายมุสลิมสามารถมีภรรยาได้ 4 คน ผมนับถือศาสนาคริสต์แต่ก็สามารถอ่านแล้วเข้าใจเรื่องราวของศาสนาอิสลามได้ รวมถึงมีภาพการ์ตูนประกอบทำให้อ่านสนุกและอ่านจบได้ในเวลารวดเร็ว

ด.ญ.นาเดีย นิยม
ด.ญ.นาเดีย นิยม

ด.ญ.นาเดีย นิยม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา กล่าวว่า หนังสือ รอบรู้ในศาสนาอิสลามทำให้หนูได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการละหมาด การละหมาดวันศุกร์เป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดในสัปดาห์ นอกจากนี้หนูก็ยังได้รู้ว่าการผ้าฮีญาบมีหลายแบบ และก็มีความรู้อีกมากมายรวมถึงหลักปฏิบัติต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ก็มีอยู่ในเล่มนี้ หนูเรียนโรงเรียนมุสลิมไม่มีใครนับถือศาสนาอื่น ทำให้หนูคิดว่าเมื่อโตขึ้นหนูจะเรียนต่อด้านศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น

ศาสนาอิสลามมีผู้นับถือมากถึง 1,600 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลก ในอาเซียนมีประเทศที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมจำนวนมาก เช่น อินโดนีเซีย บรูไน และมาเลเซีย เป็นต้น เด็กๆ จึงควรเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจของศาสนาอิสลาม เช่น ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และสถานที่สำคัญที่งดงาม รวมถึงความศรัทธาในศาสนาของชาวมุสลิมที่น่ายกย่อง ดังนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องศาสนาอิสลามเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันให้มาก ขึ้นกัน

รอบรู้ ในศาสนาอิสลาม จำนวน 192 หน้า ราคาเล่มละ 245 บาท จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ วางจำหน่ายแล้วที่ร้านแว่นแก้ว และนานมีบุ๊คส์ช็อปทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ Nanmeebooks Call Center 0-2662-3000 กด 1 www.nanmeebooks.com และ www.facebook.com/nanmeebooksfan

รวมเด็กช่วงเสวนา

ปก รอบรู้ในศาสนาอิสลาม
ปก รอบรู้ในศาสนาอิสลาม