อาณาจักรบ้อง จังหวัดแพร่ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ยั่งยืน

4

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรม การพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด อาณาจักรบ้อง จังหวัดแพร่ แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน

โดยในงานเริ่มต้นด้วย การแสดงกลุ่มรักษ์สุขภาพนวัตวิถีบ้านพันเชิง จากนั้นเป็นการกล่าวรายงานที่มาของการสร้างแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้จัดการอาณาจักรบ้อง ซึ่งเป็นความร่วมมือของโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดอุทัยธานี โอทอปเทรดเดอร์จังหวัดแพร่ สมาคมผู้นำสตรีจังหวัดแพร่ เครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวถึง การส่งเสริมและพัฒนา OTOP ที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการใน 4 เรื่อง คือ การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP ซึ่งอาณาจักรบ้อง จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างสินค้า OTOP สินค้าชุมชน กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้กระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

จากนั้นโอทอปเทรดเดอร์ จังหวัดแพร่ นำชมโรงน้ำชา สถานที่จำหน่ายกาแฟ ด้วยวัตถุดิบเมล็ดกาแฟนาตอง ลิ้มรสชาติอกกาแฟ บ้านนาตอง โอทอปจังหวัดแพร่ บูธสินค้านำร่องในการร่วมจำหน่ายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและการสร้างตลาดสินค้าชุมชนที่ยั่งยืน

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งเน้นให้มีโอทอป เทรดเดอร์ ในทุกจังหวัดเพื่อกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าชุมชน อีกทั้งยังช่วยพัฒนา ผลักดันผลิตภัณฑ์โอทอปให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้ อาณาจักรบ้อง จึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาตลาดสินค้า โอทอป ผ่านการบูรณาการเชิงท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้เล็งเห็นถึงการสร้างแหล่งท่องเที่ยว โดยมีแนวคิดนอกกรอบ ที่ไม่จำเป็นต้องอ้างอิงต้นทุนเดิม และสามารถสร้างต้นทุนใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายังพื้นที่ ได้กิน ได้ใช้ ได้จับจ่ายในชุมชน

ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นโอทอปจังหวัดอุทัยธานี ที่ได้นำร่องส่งเสริมการตลาดผ่านรูปแบบของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน รวมถึงสินค้าโอทอป ภายใต้สัญลักษณ์ อาณาจักรบ้อง (ซึ่งมีที่มาจากโอทอป ชุมชนหนองไผ่แบน) จนประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมาย โอทอปเทรดเดอร์จังหวัดแพร่ โดยร่วมมือกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ปัจจุบัน ได้ก่อตั้งอาณาจักรบ้อง จังหวัดแพร่ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือที่จะผลักดันแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านจีน เมืองแพร่ ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดแพร่ ซึ่งรับนักท่องเที่ยวจากวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จะมีการส่งต่อมายังอาณาจักรบ้อง หมู่บ้านจีนแห่งนี้ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ดื่มน้ำชา กาแฟ โดยผลักดันเมล็ดกาแฟเมืองแพร่ ให้เข้าสู่ท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็น เมล็ดกาแฟบ้านนาตอง เมล็ดกาแฟวิสาหกิจวนเกษตรบ้านน้ำจอม เมล็ดกาแฟบ้านแม่ลัว บ้านนาคูหา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ แต่อาจจะขาดการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ อาณาจักรบ้องจึงได้ผลักดันให้แต่ละสาขาและแหล่งท่องเที่ยวในเครือ บ้อง ใช้เมล็ดพันธุ์กาแฟของเมืองแพร่ เพื่อสร้างการตลาดในระยะยาว

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส และใช้ชีวิตในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย กิน ใช้ หรือแม้กระทั่งการซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าโอทอป สินค้าชุมชน ที่คัดสรรเข้ามาจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ และจะผลักดันสินค้าชุมชนที่ไม่มีโอกาสออกสู่ท้องตลาด ได้มีโอกาสพัฒนาเพื่อนำมาวางจำหน่าย โดยวางเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการสินค้าชุมชนในมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือในช่วงเทศกาล มุ่งหวังที่จะสร้างงานในกับคนในชุมชน สร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ตามปณิธานของกองทุนอาณาจักรบ้อง

“ในโอกาสนี้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้นำชุมชน ในครั้งนี้ด้วย”