อานตี้ แอนส์ บุก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดสาขาใหม่ โคลิเซี่ยม ยะลา

อานตี้ แอนส์ ผู้นำตลาดซอฟท์เพรทเซลในประเทศไทย บริหารงานโดย บจก. เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป (ซีอาร์จี) เดินหน้าขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ล่าสุดเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ห้างสรรพสินค้าโคลิเซี่ยม จ.ยะลา นับเป็นสาขาที่ 196 ของแบรนด์

ด้วยหนึ่งในแผนการดำเนินงานหลักในปีนี้ของอานตี้ แอนส์ คือการเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด จึงดำเนินการกระจายเปิดสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ในส่วนของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เปิดสาขาแรกที่ห้างสรรพสินค้าโคลิเซี่ยม อ.เมือง จ.ยะลา นับเป็นสาขาที่ 196 ของแบรนด์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นลูกค้าที่เป็น “เพรทเซล เลิฟเวอร์” ส่งผลให้ได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก แบรนด์จึงมีเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ต่อไปอีกด้วย

สำหรับแผนการขยายสาขาของแบรนด์ ในปี 2564 นี้ ตั้งเป้าเปิดสาขาใหม่ทั้งหมดจำนวน 23 สาขา แบ่งเป็นร้านในรูปแบบ Shop จำนวน 6 สาขา และรูปแบบ Delco Concept จำนวน 7 สาขา กระจายไปยังปริมณฑลและต่างจังหวัด โดยจะเน้นโลเกชั่นในปั๊มน้ำมัน และศูนย์การค้าในเครือ เช่น เซ็นทรัล,โรบินสัน และไทวัสดุ เป็นต้น คาดว่าสิ้นปีจะมีสาขามากกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ

แนะนำหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/AuntieAnnesThailand/
หรือ Line @auntieannesth หรือ CRG Call Center โทร. 1312