ซิป้าฉลอง 12 ปี ประกาศเดินหน้า 4 โครงการนำร่อง หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

ซิป้าฉลอง 12 ปี ประกาศเดินหน้า 4 โครงการนำร่อง หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินโครงการ “Flagship ของสำนักงานฯ” ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ ซิป้า ดำเนินโครงการ Flagship นำร่อง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ Thailand Tourism Open Platform โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย (SMEs Tptal Digital Services) โครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว (Digital Content & Innovation) และโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City 2015: Phuket, Chiang Mai) โดยทั้ง 4 โครงการนี้ จะเป็นการต่อยอดจากงานที่ซิป้าดำเนินการอยู่เดิมเพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินงานโครงการอย่างรวดเร็วที่สุดตามนโยบายรัฐบาล ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “มิติใหม่ SIPA เดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”  โดย นายจำรัส สว่างสมุทร (คนที่ 1 จากซ้าย)  ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสุวดี ปาจรียางกูร (คนที่2 จากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์ (คนที่3 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลเอก โสภณ เวคะวากยานนท์ (คนที่4 จากซ้าย) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม (คนที่6จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ นาย ศุภชัย จงศิริ (คนที่7 จากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และสุวินัย ต่อศิริสุข (คนที่8 จากซ้าย)  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.