ผู้บริหารระดับสูงของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรที่สายการบินเอทิฮัดถือครองหุ้นร่วมประชุมระดับผู้นำ ณ กรุงโรม

155

ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินทั้ง 6 สายการบินในกลุ่มพันธมิตรที่สายการบินเอทิฮัดถือครองหุ้นได้จัดการประชุมกัน ที่กรุงโรมเพื่อชี้แจงและแจ้งให้ทราบความคืบหน้าของการริเริ่มการทำงานร่วม กันเพื่อจะลดต้นทุนของบรรดาสายการบิน รวมถึงเพิ่มรายรับและขยายทางเลือกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้า

การ ประชุมของผู้บริหารสูงสุดในบรรดาพันธมิตรสายการบินต่าง ๆ ที่สายการบินเอทิฮัดถือหุ้นนี้ ดำเนินการโดย มร. เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินเอทิฮัด และมีผู้บริหารของสายการบินสายการบินอลิตาเลีย กลุ่มสายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส สายการบินแอร์เซอร์เบีย สายการบินแอร์เซเชลส์ และสายการบินเอทิฮัด รีเจียนนอล และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินเอทิฮัดและสายการบินอลิตาเลีย

สายการบินเอทิฮัดถือครองหุ้นส่วนข้างน้อยในสายการบินอลิตาเลีย (ร้อยละ 49) สายการบินแอร์เบอร์ลิน (ร้อยละ 29.2) สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส (ร้อยละ 24) สายการบินแอร์เซอร์เบีย (ร้อยละ 49) สายการบินแอร์เซเชลส์ (ร้อยละ 40) และสายการบินดาร์วิน ซึ่งทำการพาณิชย์ในนามสายการบินเอทิฮัด รีเจียนอล (ร้อยละ 33.3)

การ ประชุมนั้นต่อเนื่องมาจากข้อสรุปในสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงข้อตกลงการริเริ่ม ด้านการเงินร่วมกัน ซึ่งจะมีการนำงบประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท ในตลาดนานาชาติสำหรับการใช้จ่ายโดยสายการบินเอทิฮัด  การบริการท่าอากาศยานเอทิฮัด สายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินอลิตาเลีย สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส สายการบินแอร์เซอร์เบีย และสายการบินแอร์เซเชลส์

อุตสาหกรรมการบินเป็นเรื่องระดับโลกไม่ใช่เรื่องเฉพาะพื้นที่ มร.โฮแกน กล่าว หาก แยกเป็นแต่ละสายการบิน เราต่างก็เป็นสายการบินรายเล็ก ๆ ในตลาดโลก แต่หากรวมกัน พันธมิตรของเรานั้นให้บริการ 330 จุดหมายปลายทาง ปฏิบัติการบินด้วยเครื่องบินเกือบ 700 ลำและขนส่งผู้โดยสารกว่า 100 ล้านคนในแต่ละปี การรวมกันนั้นจึงทำให้เรากลายเป็นกลุ่มสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของโลก เราก็จะมีอำนาจในการซื้อ มีทรัพยากรด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลของสายการบินต่าง ๆ ที่มาร่วมกันที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดด้านต้นทุนและผลลัพธ์ที่ เป็นมิตรกับลูกค้า

สมาชิก ของพันธมิตรที่สายการบินเอทิฮัดถือครองหุ้นนั้นยังได้ทำงานร่วมกันในการลด ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพและทางเลือกของผู้โดยสารผ่านวิธีการต่าง ๆ ซึ่งหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วอาจทำได้เพียงการควบกิจการหรือเข้าซื้อกิจการ เท่านั้น

นอก เหนือจากการทำเที่ยวบินร่วมและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มพันธมิตรที่สายการบินเอทิฮัดถือครองหุ้นยังได้ร่วมกันแบ่งปัน ทรัพยากร นำการปฏิบัติการที่ดีที่สุดมาใช้ร่วมกัน ร่วมกันจัดซื้อจัดจ้างทั้งสินทรัพย์ การบริการ และพัสดุภัณฑ์

สายการบินทั้งหลายยังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือช่วยเหลือในการติดต่อตกลงกับสายการบินหรือคู่ค้าภายนอก

นอก เหนือจากข้อตกลงด้านการเงินร่วมกันในสัปดาห์ที่แล้ว สายการบินทั้งหลายยังได้ร่วมกันในการจัดหาแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องบินและการประกันภัย และแบ่งปันทรัพยากรกันซึ่งรวมไปถึงการฝึกอบรมนักบินและลูกเรือ

สาย การบินจำนวนหนึ่งในกลุ่มพันธมิตรได้จัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมจากสายการบิน อื่นในกลุ่มหรือนำฝูงบินที่มีเกินการใช้งานให้กับสายการบินอื่นในกลุ่ม ปฏิบัติการแทน

มี การถ่ายโอนพนักงานระหว่างสายการบิน ซึ่งทำให้สมาชิกของกลุ่มพันธมิตรที่สายการบินเอทิฮัดถือครองหุ้นสามารถจ้าง งานผู้เชี่ยวชาญจากหรือจัดหาโอกาสในการจัดจ้างงานให้แก่ สายการบินอื่น ๆ ในกลุ่มพันธมิตร

บริการ และผลิตภัณฑ์ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรทั้งบนเที่ยวบินและภาคพื้นนั้นจะ เป็นไปแนวทางเดียวกันมากขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งกลุ่มพันธมิตรที่สายการ บินเอทิฮัดถือครองหุ้น

รายการสะสมคะแนนนั้นยังเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างสายการบินต่าง ๆ ในกลุ่มพันธมิตรที่สายการบินเอทิฮัดถือครองหุ้น

กลุ่ม สายการบินเอทิฮัดได้ก่อตั้งบริษัทรายการสะสมคะแนนระดับโลกซึ่งเป็นเจ้าของ รายการสะสมคะแนนเอทิฮัดเกสท์ และหุ้นส่วนใหญ่ในรายการท็อปโบนัสของสายการบินแอร์เบอร์ลิน มิลเลมิเลียของสายการบินอลิตาเลีย และเจ็ท พริวิลเลจ ของสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส

สายการบินแอร์เซอร์เบีย สายการบินแอร์เซเชลส์ และสายการบินเอทิฮัด รีเจียนนอล นั้นล้วนเข้าร่วมรายการเอทิฮัดเกสท์ ในขณะที่สายการบินนิกิ  นั้นใช้รายการสะสมคะแนนท็อปโบนัส

สาย การบินอลิตาเลีย และสายการบินแอร์เบอร์ลิน ยังร่วมกันนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ชั้นธุรกิจเช่นเดียวกับสายการบินเอทิฮัด เริ่มต้นด้วยเครื่องบินสำหรับเส้นทางบินระยะไกลก่อน และยังมีโอกาสอีกมากมายสำหรับความร่วมมือที่จะมีขึ้นกับทุก ๆ สายการบินในกลุ่มพันธมิตรที่สายการบินเอทิฮัดถือครองหุ้นทั้งด้านการบริการ ผู้โดยสารและขนส่งสินค้า