“เวสเทิร์น ดิจิตอล” รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมวิทย์ฯ

127

กรุงเทพฯ, 28 กันยายน 2558: เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ดร. ดวงพร สมพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม สนับสนุนด้านเทคนิคภาคพื้นเอเชีย  บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนรับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558 มอบโดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยมีองคมนตรีอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิ
เบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิจะประกาศผลรางวัลและทุนการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นประจำทุกปี โดยมีผู้ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์ประจำปีเพียงรายเดียวเท่านั้น ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ คือผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อภาควิทยาศาสตร์ของประเทศไทย