ครบรอบ 53 ปี กรมการพัฒนาชุมชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เคียงข้างพี่น้องประชาชน

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน “วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558” ครบรอบ 53 ปี สร้างพลังชุมชนใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เคียงข้างพี่น้องประชาชน  

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายไมตรี อินทุสุต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานจัดงาน “วันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558” โดยมีอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุวนัย ทองนพ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ นายขวัญชัย วงศ์นิติกร คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายไมตรี อินทุสุต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2505 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 10 และพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2505 ให้แยกงานพัฒนาการท้องถิ่นออกจากกรมมหาดไทย มาตั้งเป็นกรมใหม่  ชื่อว่า “กรมการพัฒนาชุมชน” มีหน้าที่รับผิดชอบ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และดำเนินงานพัฒนาการท้องถิ่นร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านตามชนบท ณ วันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้ก้าวย่างขึ้นสู่ปีที่ 54 ซึ่งเป็นย่างก้าวที่ชาว พช.ยังมั่นคงในหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เชื่อในศักดิ์ศรีและศักยภาพของคนถ้าทุกคนมีโอกาส”

“ผมขอชื่นชมยินดีกับผลงานที่ผ่านมาของพวกท่านทุกคนที่ได้อุทิศตนผนึกกำลังร่วมกันสร้างพลังชุมชนและใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนมาถึงทุกวันนี้ ขอให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจในองค์กร  ยึดมั่นในอุดมการณ์และปรัชญาการพัฒนาชุมชนที่ทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดมา และขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ สร้างศรัทธาให้แก่คนทั่วไป ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าประเทศชาติบ้านเมืองอันเป็นที่รักของพวกเราจะต้องอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปอย่างแน่นอน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

20151001_710 20151001_823 20151001_2117 20151001_3158 20151001_4509 20151001_5673 20151001_6391 20151001_7435 IMG_3231