ไอแบงก์ ร่วมสนับสนุนงาน “การประชุมสัมมนาเรื่องเล่าจาก สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในแผ่นดินไทย”

ดร.ศุลีพร บุญบงการ  จูภาวัง ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน  “การประชุมสัมมนาเรื่องเล่าจากสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในแผ่นดินไทย” เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อ พสกนิกรไทยมาโดยตลอด โดยมี   อาจารย์ประสาน  ศรีเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานคณะทีปรึกษาด้านศาสนา ไอแบงก์ ตลอดจนผู้บริหารไอแบงก์ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯดังกล่าว รวมกว่า 2,000 คน

พร้อมกันนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดย   ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนาดังกล่าว รวมเป็นเงินมูลค่า 20,000 บาท ผ่านท่านประธานในพิธี โดยมี    นายอัสอารี หมัดดอเลาะ  อิหม่ามมัสยิดย่ามาลุดดีน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบ และในโอกาสเดียวกันนี้ รองกรรมการผู้จัดการ ไอแบงก์ รับมอบ “หนังสือสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย” จาก นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้ ณ  มัสยิดยามาลุดดีน   อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้

งานนิทรรศการนนท02 งานนิทรรศการนนท03