ไอแบงก์ แสดงความขอบคุณ ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ด้านชะรีอะฮ์) เนื่องในวันเกษียณอายุ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ในนามผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอิสลาม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.อับดุลเลาะห์ อับรู ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  (ด้านชะรีอะฮ์) เพื่อเป็นการขอบคุณเนื่องในวันเกษียณอายุการทำงานของท่าน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านชะรีอะฮ์  พร้อมทั้งให้ความกรุณาช่วยเหลือ ตลอดจนสนับสนุนการทำกิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ ให้กับธนาคารด้วยดีเสมอมา  ณ  สำนักงานใหญ่ไอแบงก์ อาคารคิวเฮ้าส์  (อโศก)  เมื่อเร็วๆนี้