สถาบันอาหาร จับมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาฟรี…เจาะตลาดอาเซียน+6 เพื่อ SMEs ไทย

235

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท เข้าร่วมสัมมนา  “แนวทางการเจาะตลาดอาเซียน+6 สำหรับ SMEs ไทย”  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องอโนมา 1 โรงแรมอโนมา ราชดำริ  กรุงเทพฯ  ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารและเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อม เรียนรู้และเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน+6  เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม สอดรับกับการเข้าสู่ AEC 2015 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่มีชื่อเสียง

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความจำนงและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวารีย์รัตน์    บุญเอก  คุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ  โทรศัพท์  0 2886 8088 ต่อ 9201, 9204  E-mail : wareerat@nfi.or.th, numpung@nfi.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website: www.nfi.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น