ไอแบงก์ สนับสนุนธุรกิจฮาลาลไทย เปิดตลาดสู่ AEC ในงาน “ส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลของไทยในบรูไนดารุสซาลาม”

เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2558 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้การสนับสนุนนำผู้ประกอบการฮาลาลไทยเข้าร่วมในงานตามโครงการ “ส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลของไทยในบรูไน       ดารุสซาลาม”  (Thai Halal Product Fair)  ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2558   โดยได้รับเกียรติจาก Dato Paduka     Haji Bakar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายเชิดชู รักตะบุตร เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมเข้าเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการฮาลาลจากธนาคารอิสลามฯ โดยมี นายสัญญา ปรีชาศิลป์ ผู้จัดการบริหารส่วน CSR ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วย  นายสมชาติ มิตรอารีย์ ผู้จัดการบริหารส่วนพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ  ผู้แทนธนาคาร และผู้ประกอบการฮาลาลไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้างสรรพสินค้า Times Square  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการฮาลาลของธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ธุรกิจ SMEs ไทยได้เปิดตลาดสินค้าและบริการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การจับคู่ทางธุรกิจ และการสัมมนาโอกาสทางธุรกิจในระดับนานาชาติ เพื่อเปิดการค้าและการสนับสนุนผู้ประกอบการฮาลาลไทยสู่ต่างแดน ภายใต้แนวคิด  “Think Halal Business, Think I Bank” โดยการนำผู้ประกอบการฮาลาลไทย (ผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs) จำนวน 10 ราย ได้แก่ บริษัท ซีเวลท์ฟู้ด  จำกัด, บริษัท ทีพีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด(เจียเม้ง), บริษัท แรลลี่สกินรูท จำกัด, บริษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จำกัด, บริษัท วันเนส อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท อิบรอฮีม แอนด์บีฟ จำกัด, บริษัท เคลอินดสทรี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท ธัญญารา ไทยเฮอร์เบิ้ล จำกัด, บริษัท สุขภาวดี จำกัด, และบริษัท มีดี   ฮาลาล กรุ๊ป จำกัด  เพื่อเข้าร่วมออกบูธแนะนำสินค้าและการบริการ ตลอดจนการขยายตลาดสินค้าของผู้ประกอบการฮาลาลของไทยไปยังบรูไนดารุสซาลาม โดยในงานดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของธนาคารที่พร้อมจะก้าวเดินเคียงคู่ไปกับธุรกิจฮาลาลของไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต