ไอแบงก์ จับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่ายทางการค้าผู้ประกอบการไทย-มาเลเซีย

ไอแบงก์ จับคู่ธุรกิจและการสร้างเครือข่ายทางการค้าผู้ประกอบการไทย-มาเลเซีย (Business Matching and Networking) ณ รัฐกลันตันและรัฐตรังกานู สหพันธรัฐมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2558 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนนำผู้ประกอบการที่ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าฮาลาล หรือยังไม่ได้รับรองฮาลาล เข้าร่วมสร้างเครือข่ายและแสวงหาลูกค้าทางธุรกิจระหว่าง 2 ประเทศ ในโครงการนำคณะผู้แทนการค้าไทยเยือนมาเลเซีย ณ รัฐกลันตันและรัฐตรังกานู สหพันธรัฐมาเลเซีย (ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2558) โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรกฤษณ์  กาญจนศูนย์ กงสุลใหญ่ประจำโกตาบารู รัฐกลันตัน สหพันธรัฐมาเลเซีย ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาสทางการค้าในรัฐกลันตันและรัฐตรังกานู” โดยมี นายสัญญา ปรีชาศิลป์ ผู้จัดการบริหารส่วน CSR ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วย นายสมชาติ  มิตรอารีย์  ผู้จัดการบริหารส่วนพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ ผู้แทนธนาคารและผู้ประกอบการธุรกิจของธนาคารรวม 9 ราย จากทั้งหมด 42 ราย ได้เดินทางเข้าร่วมพบปะหารือกับผู้ประกอบการมาเลเซีย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ และขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยและมาเลเซีย รวมถึงมีการจัดบรรยายหัวข้อ“ศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุน” ในทั้งสองรัฐ โดยวิทยากรจาก MIDA (Malaysian Investment Development Authority) และมีการจัด Dinner Talk & Network โดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมจีนของทั้งสองรัฐ รวมถึงการนำพาผู้ประกอบการลงพื้นที่สำรวจตลาดย่านการค้าในรัฐกลันตันและตรังกานู เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเจรจาคู่ธุรกิจอีกด้วย

ฮาลาลมาเล 2