ศอ.บต.ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ตามอาคารและสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

วันที่ 17 ก.ค.64 ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ใน ศอ.บต.ประกอบด้วย ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ บริเวณและภายในอาคารแฝดตัวยู สำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต. ห้องละหมาด ศูนย์ปฏิบัติธรรม อาคารรักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.ดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามแผนการป้องกันและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ จะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามอาคารต่างๆ ทุกวันเสาร์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอีกด้วย