รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบาย ให้ พช.

166

วันนี้ 12 ต.ค. 58 เวลา 9.00 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2559 และมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย ปี 2559 มี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน

ในการประชุมครั้งนี้ กำหนด 3 วัน มีคณะผู้บริหารกรมฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

1444622136274 1444622142913 1444622151702 1444622169920