คำต่อคำ! ราอีซีสาบานตนต่อคัมภีร์อัลกุรอาน รับตำแหน่ง “ปธน.อิหร่านคนใหม่”

อยาตุลเลาะห์ อิบรอฮีม ราอีซี ได้กลายมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่และคนที่ 8 ของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน โดยพีธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ถูกจัดขึ้นที่รัฐสภาอิหร่าน ในกรุงเตหะราน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมา

นี่คือคำสาบานตนคำต่อคำของเขา

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตาและปรานียิ่งเสมอ

ข้าพเจ้าในฐานะประธานาธิบดี ขอสาบานยังพระองค์ ต่อหน้าอัลกุรอานและประชาชาติอิหร่าน ว่า ข้าพเจ้าจะเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาประจำชาติ ระบบการปกครองของสาธารณรัฐอิสลามและรัฐธรรมนูญของประเทศอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าจะใช้ความสามารถและศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ข้าพเจ้าจะอุทิศตนรับใช้ประชาชน ยกระดับและพัฒนาประเทศชาติ ส่งเสริมศาสนาและศีลธรรม สนับสนุนสิทธิและเผยแพร่ความยุติธรรม

ข้าพเจ้าจะละเว้นการใช้อำนาจบาตรใหญ่ สนับสนุนสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีของประชาชนและสิทธิที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อประชาชน

ข้าพเจ้าจะไม่ลังเลใดๆ ในการปกป้องพรมแดน ความเป็นอิสระทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ และด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์และการปฏิบัติตามท่านศาสดาแห่งอิสลาม (ศ็อล) และบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์(อ) ซึ่งอำนาจอันศักดิ์สิทธิที่ประชาชนได้มอบหมายให้แก่ข้าพเจ้า จะขอทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเฉกเช่นผู้ซื่อสัตย์ในคำมั่น และเสียสละอุทิศตนอย่างแท้จริง และขอมอบหมายสิ่งนี้ให้กับประชาชาติที่ถูกเลือกหลังจากตน