ไอแบงก์ พร้อมสนับสนุนสินเชื่อยกระดับ ร้านอาหารมุสลิม 3,500 ร้านทั่วประเทศ

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และนายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ให้การรับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทั่วประเทศเพื่อรองรับ AEC” เพื่อยกระดับร้านอาหารฮาลาลของไทย ต้อนรับ AEC ที่กำลังจะมาถึงในปีหน้า โดย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนทางเงิน ภายใต้โครงการ “สินเชื่อยกระดับร้านอาหารมุสลิม” วงเงินรวม 300 ล้านบาท แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต