ไอแบงก์ แสดงความยินดี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังท่านใหม่

ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ สมชัย สัจจพงษ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่   ณ กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆนี้