ไอแบงก์ แสดงความยินดี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผอ.สคร.ท่านใหม่

ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คนใหม่  ณ กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆนี้