SCC มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันตำรวจแห่งชาติ”

165

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน ) นำโดยคุณประวีณ  ศรีสุวิภา ผู้จัดการทั่วไป และคุณประภาพรรณ สุวรรณศิลป์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนและประสานงานราชการ  ร่วมเป็นตัวแทน มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน “วันตำรวจแห่งชาติ” เพื่อเป็นเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีขวัญกำลังใจในการแสดงความสามารถต่อๆไป  ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา

k.ประวีณ K.ประภาพรรณ DSC_0047