11.11 ครั้งแรกของโลก! ไทยขานรับนโยบายเปิดประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Global Medical Cannabis and Herbs Forum

11.11 ครั้งแรกของโลก! ไทยขานรับนโยบายเปิดประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Global Medical Cannabis and Herbs Forum เดินหน้าสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์โลก พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Green medicine เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท CISW ผนึกพลัง 4 องค์กรหลัก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย และ TCEB เตรียมจัดการประชุมระดับโลก The Global Medical Cannabis and Herbs Forum ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11.11.2021 โดยได้ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเร่งฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ที่ไทยมีความโดดเด่นในระดับแนวหน้าของโลก ตอบรับนโยบายรัฐบาลในการนำประเทศไทยสู่ศูนย์การแห่งการท่องเที่ยวของโลก ด้วย platform การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ Green medicine รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการแพทย์ทางเลือกสมัยใหม่ เพราะไทยถือเป็นศูนย์กลางที่ดีที่สุดของโลกในเรื่องกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพร จึงเกิดเป็นความร่วมมือเพื่อดันไทยสู่ THAILAND WE ARE “THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS” ภายในงานจะได้พบกับข้อมูลที่น่าสนใจของ Medical CBD and Herbs และยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ แพทย์จาก 25 ประเทศ, นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการสร้างเทคนิคใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก การสกัด และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่จะมาให้ความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์กับความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และการลงทุนในประเทศไทยและผลตอบแทนการลงทุน โดยการประชุมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11.11.2021  ที่ MY OZONE เขาใหญ่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://medcah.worldmedicalalliance.com/register/
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป