นายกฯ ร่วมเซลฟีกับ รมต.เทคโนโลยีฯ สิงคโปร์

484

22-1-2558-18-10-38-300x216นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังหวังให้การจัดทำแผนแม่บทอาเซียนไอซีที ฉบับที่ 2 ในปีถัดไป สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีข้างหน้าได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน

นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยนายยาคอบ อิบราฮิม รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารสิงค์โปร์ ได้ขอถ่ายเซลฟี (การถ่ายรูปโดยใช้กล้องหน้าของโทรศัพท์) กับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ร่วมประชุม เพื่อนำไปลงเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่ทันสมัย และแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในกลุ่มสมาชิกอาเซียน.

ที่มา-สำนักข่าวไทย