สำนักจุฬาราชมนตรี ยื่นหนังสือนายกฯ จี้ตรวจสอบสื่อออนไลน์สร้างความแตกแยกไทยพุทธ-มุสลิม

สำนักจุฬาราชมนตรี ยื่นหนังสือนายกฯ จี้ตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม

วันนี้ (9 พ.ย.) เวลา 10.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายวุฒิ ฐิตะลักขณะ คณะทำงานจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ได้เข้ายื่นหนังสือและแถลงการณ์ฯ ถึงนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร กรณีการแพร่กระจายข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกในหมู่พี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม

โดยจุฬาราชมนตรีได้ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดถึงแหล่งการแพร่กระจายข้อมูลดังกล่าว และเสนอแนะให้มีการจัดเสวนาหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดอคติของผู้ที่เข้าใจผิดต่อศาสนาอิสลาม

ทั้งนี้จุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ องค์กรศาสนา และองค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศ ชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

12191956_924644907607027_6074917810976341388_n 12189775_924644887607029_7847562088912892921_n 12189784_924644874273697_8285347911332931644_n