มาเลเซียเปิดประเทศแล้ว เริ่ม 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Photo: intrepidtravel

วันพฤหัส 10 มี.ค. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ แจ้งข้อมูลผ่านเพจเฟสบุ๊กว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 มาเลเซียจะเปิดพรมแดนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว

โดยคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาเลเซียทางอากาศเพื่อการท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ก่อนเดินทาง

1.) ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MySejahtera

2.) กรอกแบบฟอร์ม “Pre-departure” ใน MySejahtera ตรงไอคอนที่ระบุว่า “Traveller”

3.) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วไม่ว่าจะได้รับเข็มกระตุ้นเข็มที่สาม ฉีดครบโดส หรือยังไม่ครบโดสก็ตาม จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย 48 ชั่วโมง (ผลตรวจต้องเป็นลบ)

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วและเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 60 วัน ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RTK จากสถานพยาบาล ก่อนเดินทางเข้ามาเลเซีย 48 ชั่วโมง (ผลตรวจต้องเป็นลบ)

4.) ซื้อประกันโควิด-19 และประกันการเดินทาง ที่มีเบี้ยประกันครอบคลุมอย่างต่ำ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 2,650,000 บาท) (ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ AirAsia Malaysia)

– เมื่อเดินทางถึงมาเลเซีย

1.) ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (Arrival hall)

2.) ทุกคนจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RTK (รอยืนยันค่าตรวจ) ที่สนามบิน

3.) เมื่อผลตรวจเป็นลบ ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นแล้ว หรือฉีดครบโดสแล้ว หรือผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วและเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 60 วัน สามารถเข้าประเทศมาเลเซียได้โดยไม่ต้องกักตัว

สำหรับผู้ที่ยังฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ครบโดส จะต้องกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 5 วัน (ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัวเอง) ก่อนจะสามารถเดินทางภายในมาเลเซียต่อไป

สำหรับการเดินทางผ่านพรมแดนทางบกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ระบุว่า ทางมาเลเซียจะมีประกาศรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าประเทศต่อไป ซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไป