แถลงการณ์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับ 3 อาการ “ปอ ทฤษฎี”

2286
ภาพจาก ไอจี @portid

โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกแถลงการณ์ ฉบับ 3 ชี้แจงอาการป่วย “ปอ ทฤษฎี” ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ ยังมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด ใช้เครื่องฟอกไต-สัญญาณชีพคงที่ แต่ตับทำงานดีขึ้น ไม่พบติดเชื้อแทรกซ้อน

วันนี้ (12 พ.ย) เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 3 เรื่อง ชี้แจงอาการป่วยของ นายทฤษฎี สหวงศ์ (ปอ) ว่า อาการโดยทั่วไปยังมีเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอดอยู่ ต้องได้รับเลือด และส่วนประกอบของเลือดเป็นระยะ และยังมีภาวะ Infection-associated hemophagocytic syndrome (IAHS)

สัญญาณชีพโดยทั่วไปคงที่มากขึ้น การทำงานของตับดีขึ้น ภาวะไตวายคงที่ ยังต้องใช้เครื่องฟอกไต และเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (Extracorporeal Membrance Oxygenatir : ECMO) อย่างต่อเนื่อง

ค่าออกซิเจนในเลือด เกลือแร่ และความเป็นกรดในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ การทำงานของสมองอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผลตรวจไข้เลือดออก พบเป็นไข้เลือดออกชนิดที่ 2 (Dengue Type 2) ยังไม่พบการติดเชื้อแทรกซ้อนเพิ่มเติมขึ้น

โดยสรุป ผู้ป่วยยังอยู่ในภาวะวิกฤติ และยังคงต้องได้รับการเฝ้าระวังใน CCU อย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เวลา 09.00 น.

s1