ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ พรุ่งนี้ 13 ส.ค.

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ คลอง 15 นครนายก พร้อมเปิดอย่างเป็นทางการ พรุ่งนี้ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 เป็นต้นไป

ติดตามการถ่ายสดพิธีเปิดผ่าน 6 เพจพร้อมกันที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ มุสลิมไทยโพสต์ Halalthailand Muslimeenthailand ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและทีวีศูนย์กลางฯ 8.00 น. เป็นต้นไป