สมาคมเชื้อสายปากีสถานไทย ขอเชิญร่วมงานวันประกาศเอกราช ครบรอบ 75 ปี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ 14 ส.ค. นี้

สมาคมเชื้อสายปากีสถานไทย (Overseas Pakistanis Thai Association – OPA-TH) ขอเชิญร่วมงานวันประกาศเอกราช ครบรอบ 75 ปี แห่ง สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง ซอย 2 กรุงเทพ ฯ วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565 ช่วงบ่าย มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากปากีสถาน ภาคพิธีการช่วงเย็น และร่วมรับประทานอาหารบุฟเฟต์