พพ.หนุนลงทุน ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์

61

นายกุศล ชีวากร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานในพิธีมอบสัญญา “โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558 แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารจามจุรีสแควร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิต เช่น กล้วยตาก หนังปลากะพงอบแห้ง อาหารทะเลอบแห้ง มาแสดงภายในงานด้วย

ทั้งนี้ พิธีมอบสัญญาดังกล่าว เกิดขึ้น ภายหลัง จากที่ พพ. ได้อนุมัติผลการพิจารณาการขอรับการสนับสนุน การลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งแสงอาทิตย์ ปี 2558 จำนวน 40 ราย ได้รับเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 15,313,400 บาท รวมพื้นที่รับรังสีซึ่งใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์กว่า 4,662 ตารางเมตร

1447916475128 1447916477116