“AWS ปันสุข” ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และพนักงาน นำโครงการ “AWS ปันสุข” ร่วมกับ นายวัชรพงษ์  สำเหนียกพันธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล-พระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่นำสิ่งของ น้ำดื่มสะอาด เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ที่จำเป็น ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม เพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักท่วมขังบ้านประชาชน นานกว่า 2 อาทิตย์  พร้อมส่งกำลังใจแก่ชาวบ้านให้ฝ่าวิกฤติในครั้งนี้โดยไว

และขอเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของเครื่องใช้ ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม ที่ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดทำถุงยังชีพและจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ส่งมอบต่อไปยังผู้ประสบภัยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ ณ ขณะนี้ ผ่านทางเลขที่บัญชี 1311146326 ธ.กรุงไทย ชื่อบัญชี เตือนใจ กำแพงศิริชัย ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลต้นตาล จังหวัดสระบุรี