ตลาดสด อ.ต.ก. ผ่านการตรวจสอบไก่และแอปเปิ้ล แล้วว่า บริโภคได้ปลอดภัย

น.ส.ธัญลักษ์  เจริญปรุ รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร แถลงว่า อ.ต.ก.ได้นำไก่สดและไก่ต้มสุกที่จำหน่ายในตลาดสด อ.ต.ก.ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการแล้ว ไม่พบเชื้ออหิวาต์เทียม และแอปเปิ้ลที่จำหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก.ก็ไม่มีพันธุ์กาล่าและพันธุ์แกรนนี่สมิธ จำหน่าย

รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษต้องสงสัยว่าเกิดจาก การรับประทานข้าวมันไก่ที่มีเลือดไก่เป็นส่วนประกอบและเป็นเลือดที่มาจากบริษัทแปรรูปไก่ ซึ่ง ภายในตลาดสด อ.ต.ก.มีผู้ประกอบการจำหน่ายข้าวมันไก่จำนวน 1 รายซึ่งตรวจสอบแล้วไม่มีเลือดไก่เป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด ในส่วนของไก่สด ตลาดสด อ.ต.ก.มีผู้ประกอบการจำหน่ายไก่สดจำนวน 2 ราย เป็นไก่สดที่ผลิตจากบริษัทที่ได้มาตรฐาน เช่น CP และ S-PURE และไม่ได้จำหน่ายเลือดไก่ และตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาแจ้งการเรียกคืนสินค้าของบริษัท Bidart Bros. ได้แก่ แอปเปิ้ลพันธุ์กาล่าและพันธุ์แกรนนี่สมิธ เนื่องจากสินค้าทั้งสองรายการมีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค Listeriosis ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ์และคนชราหรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งตลาดสด อ.ต.ก. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้ประกอบการจำหน่ายผลไม้ต่างประเทศจำนวน 8 ราย แจ้งว่าไม่ได้จำหน่ายแอปเปิ้ลพันธุ์กาล่าและพันธุ์แกรนนี่สมิธ แต่อย่างใด เนื่องจากผู้บริโภคในตลาด อ.ต.ก.ไม่นิยมรับประทานทั้ง 2 พันธุ์

น.ส.ธัญลักษ์  รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  อ.ต.ก.ได้ทำการตรวจสอบ ไก่สดและไก่ต้มสุกที่จำหน่ายในตลาดสด อ.ต.ก. ไม่พบเชื้ออหิวาต์เทียม และแอปเปิ้ลที่จำหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก.ก็ไม่มีพันธุ์กาล่าและพันธุ์แกรนนี่สมิธ จำหน่าย  ทั้งนี้ อ.ต.ก.ได้มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารประเภทอื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน