BINA Patani ระดมทุนภาคประชาสังคมปาตานี

ครั้งแรกที่นักวิชาการ ผู้นำศาสนาและประชาสังคมทำงานร่วมกัน เน้นสร้างเกราะป้องกันสังคมวัฒนธรรมปาตานี ดึงผู้นำศาสนาทำงานพัฒนาสังคม เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนด้านงานสังคมและธุรกิจ

สถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI) สมัชชาประชาสังคมเพื่อสันติภาพ (CAP) และเครือข่ายผู้นำอิสลามปาตานี (JAKIP) ร่ว มจัดงานเลี้ยงการกุศลระดมทุนเพื่อจัดตั้ง “กองทุนองค์กรภาคประชาสังคมปาตานี” หรือ BINA Patani ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยในงานจะมีการจัดสัมมนาวิชาการปาตานี-นูซันตาราและพิพิธภัณฑ์การศึกษาและวัฒนธรรมปาตานีด้วย

การตั้งกองทุนดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อหนุนเสริมและสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในปาตานีในการปกป้องรักษาอัตลักษณ์สังคมที่มีความหลากหลายสู่สันติภาพที่ยั่งยืน สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมปาตานี ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การรักษาอัตลักษณ์ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปกป้องสิทธิมนุษยชนและหนุนเสริมสันติภาพปาตานี และภารกิจอื่นๆ

ผศ.ไพซอล ดาโอ๊ะ ประธานคณะจัดงานครั้งนี้กล่าวว่า เป็นครั้งแรกของหารจัดงานระดมทุนเพื่อองค์กรประชาสังคมปาตานี ซึ่งมีหลายกลุ่มหลายองค์กรมาร่วมมือกันในครั้งนี้

” งานนี้มีทุกกลุ่มภาคประชาสังคมมาร่วมทำงาน ร่วมกันคิด เพื่อจะได้มีทุนทำงานภาคประชาสังคมกันต่อไป ต้องสร้างทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน ให้รู้เท่าทันโลก ปรับตัวเข้ากับสังคม โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งต้องใช้ทุน กิจกรรมหลักงานนี้เป็นงานสัมมนาวิชาการ การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ มีองค์ปาฐกมาจากวงวิชาการมาเลเซีย มาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นกัน มีงานระดมทุนการกินข้าวยำ ทั้ง 2 วัน นิทรรศการวัฒนธรรม กีตาบและอัลกุรอานโบราณ และกิจกรรมอีกมากมาย”

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน ผ.ศ.ไพซอล บอกว่า จะเป็นกองทุน ไปยัง 29 องค์กรภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในหลากประเด็นด้านความชำนาญ รวมทั้งไปต่อยอดลงทุนในกิจการต่างๆ ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงาน และสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

“สำหรับประเด็นด่วนที่จะทำก่อนคือ การทำงานร่วมกับผู้นำศาสนาในพื้นที่เพื่อให้เข้าใจและได้ร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งเราสามารถเข้าถึง บุคลากรส่วนนี้ได้มากกว่าองค์กรอื่นในพื้นที่ จากนั้นเป็นการอบรมผู้นำท้องถิ่น ในเรื่องของการศึกษาและเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น”