เอสซีลอร์ลูซอตติกาเปิดตัวเลนส์ STELLESTTM โซลูชั่นล่าสุดที่ชะลอการเพิ่มค่าสายตาสั้นในเด็กโดยเฉลี่ยถึง 67%!

เอสซีลอร์ลูซอตติกา ผู้นำด้าน VISION CARE ผลิตและจำหน่ายเลนส์แว่นตา กรอบแว่น และแว่นกันแดด อันดับ 1 ในประเทศไทย เปิดตัวเลนส์ สเตลเลส-STELLESTTM โซลูชั่นล่าสุดที่ชะลอสายตาสั้นในเด็กวัย 8-13 ปี โดยเฉลี่ยถึง 67%! หากสวมใส่วันละ 12 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงของการเกิดโรคตาต่างๆที่จะส่งผลกับการเติบโตและพัฒนาการของเด็กไทยในอนาคต เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในและนอกห้องเรียน ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยเลนส์ที่มีความสวยงาม เรียบง่าย และทนต่อแรงกระแทก โดยมีนายทฤษฎี ตุลยอนุกิจ  กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย (กลาง) ดร.มายูมิ ฟาง นักทัศนมาตรและผู้จัดการฝ่ายวิชาการและการอบรม (ที่3 จากขวา) และนายศุภชัย อาชีวระงับโรค ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย (ที่3จากขวา) บริษัท เอสซีลอร์ลูซอตติกา โฮลเซล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลและร่วมสาธิตการวัดสายตาเพื่อวิเคราะห์ค่าสายตาในเด็ก และแนะนำวิธีการการถนอมสายตาด้วยการปรับพฤติกรรมร่วมกับการสวมแว่นสายตาในเด็กวัย 8-13 ปี เพื่อชะลอการสายตาสั้นเพิ่มขึ้น

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวพัทธ์ธีรา ธนาสิริรัตนศรี ผู้จัดการฝ่ายขายระดับประเทศ
  2. นางบุย ง็อค ลิน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย
  3. ดร.มายูมิ ฟาง นักทัศนมาตรและผู้จัดการฝ่ายวิชาการและการอบรม
  4. นายทฤษฎี ตุลยอนุกิจ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย
  5. นาย ศุภชัย อาชีวระงับโรค ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย
  6. นางสาวเอบรู กูเรลี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เลนส์และกรอบแว่นตา
  7. นางสาวพณณกร สมชะนะ Trade Marketing Manager