ไทยพาณิชย์ ขนทัพผลิตภัณฑ์และโซลูชันการเงินแบบครบวงจร โชว์ในงาน “BOT Digital Finance Conference 2023”

ไทยพาณิชย์ เดินหน้าสร้างสังคมที่มีคุณค่า และยั่งยืน ขนทัพผลิตภัณฑ์และโซลูชันการเงินแบบครบวงจร โชว์ในงาน “BOT Digital Finance Conference 2023”

ธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จากการรู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลและเข้าใจลูกค้าผ่านความรู้สึก เพื่อสานต่อพันธกิจสำคัญของธนาคารในการเป็นยูนิเวอร์แซลดิจิทัลแบงก์ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทาง ล่าสุด ขนทัพผลิตภัณฑ์ และโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “Digital Bank with Human Touch” ในงานสัมมนา “BOT Digital Finance Conference 2023” ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ชูไฮไลท์ “WEALTH4U” เครื่องมือที่ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนขั้นพื้นฐานเฉพาะบุคคล บนแอปพลิเคชัน SCB EASY “สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ” สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที ไม่ต้องใช้เอกสาร เป็นการทำงานด้วยระบบดิจิทัล 100% (Digital Straight Through Process) และ “แอปพลิเคชันแม่มณี” ผู้ช่วยร้านค้าตัวจริง โซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ มุ่งสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) ยกระดับธุรกิจไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล ตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน โดยมี นายอรพงศ์ เทียนเงิน ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology และ ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับบูธธนาคารไทยพาณิชย์ในงาน “BOT Digital Finance Conference 2023” แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่

  1. WEALTH4U: ผู้ช่วยส่วนตัวด้านการลงทุน ให้การซื้อกองทุนรวมเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือที่ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนขั้นพื้นฐานเฉพาะบุคคล บนแอปพลิเคชัน SCB EASY ที่สามารถแนะนำกองทุนรวมที่หลากหลายให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างแม่นยำและตรงใจมากขึ้น ด้วยการผสานความสามารถทาง Data Intelligence เทคโนโลยี AI และผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องง่าย ตรงใจ
  2. Digital Lending: สินเชื่อมณีทันใจ เพื่อธุรกิจ สมัครง่าย รู้ผลอนุมัติไวสุดใน 5 นาที ไม่ต้องใช้เอกสาร เป็นการทำงานด้วยระบบดิจิทัล 100% (Digital Straight Through Process) และ แอปพลิเคชันแม่มณี ผู้ช่วยร้านค้าตัวจริง โซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้ายุคใหม่ ธนาคารมุ่งมั่นสร้างสังคมที่มีคุณค่าและยั่งยืน ด้วยแอปพลิเคชันแม่มณี เพื่อยกระดับธุรกิจไทย ก้าวสู่ระดับสากล ในธุรกิจโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG) ทั้ง Bioeconomy นำเอาเศรษฐกิจชีวภาพมาใช้ประโยชน์สูงสุด Circular Economy การหมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ และ Green Economy การลดมลพิษเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศ
  3. ESG: พึ่งพิง พึ่งพา ร่วมกัน ธนาคารมุ่งมั่นสนับสนุนทุกก้าวของทุกคนบนเส้นทางของความยั่งยืน ผ่านการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อบุคลากรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน
  4. โซนแห่งอนาคต Hyper-Personalized Services ธนาคารจะมีการพัฒนาบริการรู้ใจเฉพาะคุณ ให้บริการและคำแนะนำการบริหารความมั่งคั่งด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผสานด้วยเทคโนโลยี AI ซี่งจะเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลเฉพาะบุคคล แบบ Real Time ตอบโจทย์ความสนใจ และเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่เหนือความคาดหมายได้อย่างตรงใจ

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ได้ที่บูธธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในงาน “BOT Digital Finance Conference 2023” ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารจากซ้ายไปขวา

  • นางสาวอินทิรา จิตรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์
  • นายธนวัฒน์ กิตติสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Digital Juristic ธนาคารไทยพาณิชย์
  • นายอรพงศ์ เทียนเงิน ผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Technology ธนาคารไทยพาณิชย์
  • ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์
  • นายจิราวัฒน์ จำรัสโรมรัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกำกับและควบคุม ธนาคารไทยพาณิชย์