กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ ลาซาด้า ลงนาม MOU ดันร้านค้าไทยโกอินเตอร์

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (ซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ ดร. ธมกร ศุภธนรังสี (ขวา) รองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ ลาซาด้า ประเทศไทย

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน TOPTHAI Cross Border e-Commerce Day 2023 และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ บริษัท ลาซาด้า จํากัด ในการร่วมมือด้านการส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนเพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าไทยขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านแพลตฟอร์มลาซาด้า ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับการแสวงหาช่องทางการค้าร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SMEs ซึ่งถือเป็นคนตัวเล็ก ได้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการค้าขายในตลาดต่างประเทศ

ทั้งนี้ กรมฯ มีความ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยกระดับความร่วมมือกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด ในวันนี้ เพราะจะช่วยให้สินค้าไทยสามารถขายอยู่บนตลาดออนไลน์ในสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ผ่านแพลตฟอร์มลาซาด้า และ TOPTHAI ของกรมฯ ได้ ซึ่งเมื่อสินค้าไทยอยู่บนแพลตฟอร์มแล้ว กรมฯ จะสามารถช่วยโปรโมทร้านค้าของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการให้มียอดขาย และเพิ่มรายได้เข้าสู่กระเป๋าคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในการขายสินค้าไทยสู่ตลาดต่างประเทศได้ ทั้งนี้คาดกว่าในระยะเวลา 3 ปี จะสามารถผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดต่างประเทศได้กว่า 1,000 ราย และสร้างยอดขายรวมกว่า 150 ล้านบาท” นายภูสิตกล่าว

ด้าน ดร. ธมกร ศุภธนรังสี รองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ ลาซาด้า ประเทศไทย กล่าวว่า “ลาซาด้า เป็นผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งและครบวงจร ทั้งด้านความหลากหลายของสินค้า บริการโลจิสติกส์ การชำระเงิน และระบบความปลอดภัย ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านร้านค้า TOPTHAI Store บนลาซาด้าในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสให้สินค้าไทยซึ่งเป็นที่ต้องการในระดับภูมิภาคได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้าง และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถต่อยอดธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ โครงการ TOPTHAI Store คือ ร้านค้าออนไลน์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่เปิดอยู่บนแพลตฟอร์ม e-Commerce ชั้นนําในตลาดเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการส่งออกสินค้าไทยที่มีศักยภาพสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางออนไลน์ข้าม พรมแดนระดับสากล ซึ่งจุดแข็งของร้าน TOPTHAI คือ เป็นร้านค้าที่จําหน่ายสินค้าคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์จากไทยซึ่งผ่านการคัดสรรจากหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งจะทำให้สินค้าไทยมีความโดดเด่นท่ามกลางสินค้าจากทั่วโลก และยังมีแผนขยายความร่วมมือไปยังตลาดใหม่และตลาดศักยภาพในภูมิภาคอื่น ๆ อย่างตลาดอาเซียน ตะวันออกกลาง ยุโรป และตะวันออกกลางต่อไป