บริษัทรับทำ SEO สายขาว VS สายดำ แตกต่างกันยังไง?

การทำ SEO (Search Engine Optimization) คือกระบวนการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ ในการค้นหาของ Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมและเพิ่มยอดขายหรือยอดสมัครสมาชิก ในปัจจุบันมีบริษัทรับทำ SEO มากมายให้เลือกสรร โดยมีทั้งบริษัทรับทำ SEO สายขาวและสายดำ บทความนี้จะมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัด ๆ ว่าทั้งสองประเภทแตกต่างกันอย่างไร หาคำตอบได้เลย

บริษัทรับทำ SEO สายขาว

บริษัทรับทำ SEO สายขาว คือบริษัทที่ให้บริการการทำ SEO โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Google เน้นการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหา ส่งผลให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาอย่างยั่งยืนและไม่เสี่ยงต่อการถูก Google แบน

ข้อดีของการทำ SEO สายขาว

 • ยั่งยืน ไม่เสี่ยงต่อการถูก Google แบน
 • ช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดึงดูดผู้เข้าชมที่มีคุณภาพ
 • เพิ่มยอดขายหรือยอดสมัครสมาชิก

บริษัทรับทำ SEO สายดำ

บริษัทรับทำ SEO สายดำ คือบริษัทที่ให้บริการการทำ SEO โดยใช้เทคนิคและวิธีการที่ผิดหลักเกณฑ์ของ Google เน้นการโกงระบบของ Google เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาอย่างรวดเร็ว เช่น การใส่คำสำคัญซ้ำ ๆ จำนวนมาก การจ้างให้คนอื่นสร้างลิงก์ย้อนกลับจำนวนมาก การเขียนเนื้อหาที่ไม่มีคุณภาพ เป็นต้น

ข้อเสียของการทำ SEO สายดำ

 • ไม่ยั่งยืน เสี่ยงต่อการถูก Google แบน
 • ส่งผลเสียต่อคุณภาพของเว็บไซต์
 • ดึงดูดผู้เข้าชมที่มีคุณภาพต่ำ
 • อาจทำให้เว็บไซต์ถูกมองว่าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ

ตารางเปรียบเทียบบริษัทรับทำ SEO สายขาวกับสายดำ

บริษัทรับทำ SEO สายขาว บริษัทรับทำ SEO สายดำ
หลักการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Google ผิดหลักเกณฑ์ของ Google
ระยะเวลา นานกว่าสายดำ เร็วกว่าสายขาว
ผลลัพธ์ ยั่งยืน ไม่ยั่งยืน
ความเสี่ยง น้อย มาก
คุณภาพ สูง ต่ำ
ค่าใช้จ่าย สูงกว่าสายดำ ต่ำกว่าสายขาว

ในการเลือกบริษัทรับทำ SEO ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ประสบการณ์และผลงานของบริษัท
 • เทคนิคและวิธีการที่ใช้
 • ความโปร่งใสและการสื่อสาร
 • ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย

ผลกระทบของการทำ SEO สายดำ

การทำ SEO สายดำอาจส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์ในระยะยาว ดังนี้

 • เว็บไซต์อาจถูก Google แบน ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงผลการค้นหาได้
 • เว็บไซต์อาจถูกมองว่าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของธุรกิจ
 • เว็บไซต์อาจสูญเสียผู้เข้าชมที่มีคุณภาพ
 • เว็บไซต์อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกู้คืนความเสียหาย

วิธีการป้องกันการทำ SEO สายดำ

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทำ SEO อย่างละเอียด
 • เลือกบริษัทรับทำ SEO ที่มีความน่าเชื่อถือ
 • ติดตามผลลัพธ์การทำ SEO อย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างการทำ SEO สายดำ

 • การใส่คำสำคัญซ้ำ ๆ จำนวนมากในเนื้อหา
 • การจ้างให้คนอื่นสร้างลิงก์ย้อนกลับจำนวนมาก
 • การเขียนเนื้อหาที่ไม่มีคุณภาพ
 • การซ่อนคำสำคัญในเว็บไซต์
 • การปลอมแปลงการเข้าชมเว็บไซต์

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกบริษัทรับทำ SEO สายขาว

นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ในการเลือกบริษัทรับทำ SEO สายขาวอีกด้วย

 • ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม บริษัทรับทำ SEO ควรมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและกลยุทธ์ SEO ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
 • เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทรับทำ SEO ควรใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การทำ SEO มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • การบริการหลังการขาย บริษัทรับทำ SEO ควรมีการบริการหลังการขายที่ดี เพื่อคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ประกอบการเมื่อเกิดปัญหา

การใช้บริการบริษัทรับทำ SEO สายขาวเป็นวิธีที่ปลอดภัยและยั่งยืนกว่าการทำ SEO สายดำ ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบบริษัทรับทำ SEO ต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพื่อเลือกบริษัทที่มีคุณภาพและสามารถช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาได้อย่างยั่งยืน

หากต้องการเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่มีคุณภาพและยั่งยืน ควรเลือก บริษัทรับทำ SEO สายขาวที่มีประสบการณ์และผลงานที่ดี เน้นการใช้เทคนิคและวิธีการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ Google มีความโปร่งใสและสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และไม่เน้นผลลัพธ์ในระยะสั้น