ธุรกิจอาหารฮาลาล เฟื่องฟูทั่วจีน

ผู้จัดการบริษัท(คนที่ 2 จากขวา) ออกสำรวจตลาดโลก

 

ชาวหุยในประเทศจีนมีการรวมตัวเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่  และมีการกระจายอยู่ตามทั่วทุกมุมของจีน ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชาวหุยในจีนจึงอยู่ในรูปแบบของ “กระจายทั่วจีน อยู่กันเป็นชุมชน”  เมื่อนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของจีนกระจายไปทั่วประเทศของจีน ทำให้ชาวหุยทั่วประเทศของจีน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจตามเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเต็มที่ รูปแบบทางด้านธุรกิจที่ชาวหุยได้เปรียบกว่ากลุ่มชนชาติอื่นๆ ในจีน คือธุรกิจอาหารฮาลาล การพัฒนาธุรกิจทางด้านอาหารฮาลาลจึงกระจายทั่วประเทศจีนอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งมณฑลเหอเป่ยที่ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศจีน

มณฑลเหอเป่ยเป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจีน มีเขตติดต่อกับกรุงปักกิ่งและเมืองเทียนสิน เป็นมณฑลที่ติดกับชายฝั่งทะเลป๋อห่ายของจีน มณฑลเหอเป่ยมีเนื้อที่ประมาณ 188,000 ตารางกิโลเมตร เมืองสือเจียจวงเป็นมหานครของมณฑลดังกล่าว ยังมีมหานครที่เทียบเท่าอีก 11 เมือง นอกจากนั้นแล้วยังประกอบด้วยอำเภอต่างๆ อีก 108 อำเภอ มีอำเภอที่ปกครองตนเองทั้งหมด 6 อำเภอ มณฑลดังกล่าวมีเมืองที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อภายนอกทั้งหมด 60 กว่าอำเภอ มีกลุ่มชนชาติต่างๆ อาศัยอยู่ ประกอบด้วย ชาวแมนจู ชาวหุย ชาวมองโกล เป็นต้น

ชาวหุยในมณฑลเหอเป่ย มีประมาณ 550,000 คน การตั้งถิ่นฐานของชาวหุยในมณฑลดังกล่าว มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ ชนะของนักรบเชื้อสายมองโกล—เจงกิสข่านในสมัยราชวงค์หยวนของจีน ช่วงศตวรรษที่ 12 เชลยศึกที่ติดตามมาตั้งถิ่นฐานนั้นประกอบด้วยทหารช่างประเภทต่างๆ มากมาย  ทหารช่างที่ติดตามเข้าสู่แผ่นดินมังกรในช่วงนี้ ส่วนมากจะตั้งถิ่นฐานอยู่บนแผ่นดินจีนโดยผ่านการสมรสกับผู้หญิงในท้องถิ่น  ชาวหุยที่มณฑลดังกล่าวมักจะแซ่ จาง หวาง หลี่ หลิว หยิ่น ต้านและหม่าเป็นต้น และก่อนการสิ้นล่มสลายของราชวงค์ชิง ได้เกิดเหตุการณ์กบฎของกลุ่มชนชาติต่างๆ ทั่วประเทศจีน หลังจากที่กลุ่มชนชาติต่างๆ พ่ายแพ้สงคราม ชาวหุยที่ที่มีภูมิลำเนาในกลุ่มปกครองตัวเองทางภาคตะวันตกและตะวันตกเฉียง ใต้ของจีน ต่างก็ได้ลี้ภัยมาอาศัยอยู่ที่มณฑลเหอเป่ย

เมือง ถังซานเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลเหอเป่ย ติดชายฝั่งทะเลป๋อห่าย กษัตริย์สมัยราชวงค์ถังเป็นผู้ประทานชื่อให้เมืองดังกล่าว เมืองถังซานเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีท่าเรือและระบบขนส่งทางโลจิสติกส์ที่สำคัญทางฝั่งทะเลตะวันออกของจีน

บริษัท อาหารฮาลาลฟ่าลี่เต๋อ จำกัด เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่เขตเศรษฐกิจตามแนวชางฝั่งของจีน มีระยะทางห่างจากเมืองปักกิ่ง 150 กิโลเมตร ห่างจากเมืองเทียนสิน 70 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองท่าเรือเมืองเทียนสิน 35 กิโลเมตร จึงสามารถกล่าวได้ว่า ที่ตั้งของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคมนาคมที่สะดวก บริษัทมีเนื้อที่ 333,000 ตารางเมตร ยอดการลงทุน 305 ล้านหยวน (1 หยวนประมาณ 5 บาท)

ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัทคืออาหารฮาลาลประเภทปรุงเสร็จของเนื้อวัว   เนื้อแกะ เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อกระต่ายเป็นต้น สายการผลิตของบริษัทนั้นเป็นประเภทครบวงจรกล่าวคือ เริ่มจากการศึกษาวิจัย เพาะพันธุ์ เพาะเลี้ยง การเชือด การผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผลิตต่อวันมากกว่าหนึ่งร้อยตัน  จุดขายของบริษัทคือมุ่งเน้นอาหารสุขภาพและอุดมไปด้วยสารอาหาร

 

china-halal
โลโก้ของบริษัทฟ่าลี่เต๋อ

 

บริษัทอาหารฮาลาลฟ่าลี่เต๋อจำกัดเป็นบริษัทที่มีความสำคัญในเขตพัฒนาเศรษฐกิจของจีน  เป็นบริษัทระดับห้าดาวของมณฑลเหอเป่ย และธุรกิจมุสลิมที่สำคัญของจีน  ได้ผ่านการรับรองมาตราฐานในรูปแบบต่างๆ เช่น ISO9001, HACCP และ QS บริษัทได้รับการอนุมัติให้นำเป็นสินค้าส่งออกในฐานะที่เป็นสินค้าที่ต้องการ ของกลุ่มชนชาติ นอกจากนั้นแล้วบริษัทอาหารฮาลาลฟ่าลี่เต๋อจำกัด ยังได้รับรางวัลระดับมณฑลอื่นๆ อีกมากมาย

คุณหลี่ซูเซียง ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่เมืองชางโจว มณฑลเหอเป่ย ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทบริษัทอาหารฮาลาลฟ่าลี่เต๋อจำกัด นอกจากนั้นแล้วยังดำรงตำแหน่งทางด้านสังคมอีกหลายตำแหน่ง เช่น สมาชิกสภาผู้แทนผู้แทนราษฎรเมืองถังซาน กรรมการอิสลามประจำเมืองเป็นต้น  รองหัวหน้ากลุ่มสตรีเมืองถังซานเป็นต้น

คุณหลี่ซูเซียงเล่าถึงแรงดลใจในการประกอบอาชีพดังกล่าวว่า “เดิมทีทำอาชีพค้าขาย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  มีประสบการณ์ในการค้าขายมา 27 ปี เริ่มมาประกอบอาชีพดังกล่าวเมื่อปี 2007 สาเหตุที่หันมาประกอบอาชีพดังกล่าว เป็นเพราะว่าคำนึงถึงวัฒนธรรมของตัวเอง สองคืออยากให้ลูกน้องที่ทำงานมาด้วยกัน สามารถทำงานต่อหลังจากที่เกษียณอายุแล้ว วัคถุประสงค์ของบริษัทคือ อยากให้พี่น้องมุสลิมได้บริโภคอาหารฮาลาล ที่ดีต่อสุขภาพ ปลอดภัยและสารอาหารครบถ้วน ทุกวันนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์พันกว่าชนิด  สินค้าบางประเภทเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทเป็นต้นมา บริษัทอาหารฮาลาลฟ่าลี่เต๋อจำกัดเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ คุณภาพ คุณธรรม จะพนักงานทุกคนจะต้องเอาใจใส่ ต่อหน้าที่ของตนเอง มีความตั้งใจและจริงใจ ใช้คุณธรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์ ”

“เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านผลิตภัณฑ์ ในช่วงเริ่มต้นบนิษัทเน้นการแปรรูปอาหารเป็นหลัก ในช่วงที่สองบริษัทยองลงทุนอีก 360 ล้าน เพื่อสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพประเภทต่างๆ ปัจจุบันบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านปศุสัตว์  และบริษัทสามารถดำเนินการแบบครบวงจนตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2010 เป็นต้นมา”

“อุปสรรคที่ยากที่สุดในการทำอาหารฮาลาล คือความไม่เข้าใจมาตรฐานฮาลาลของทีมงาน เพราะการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนเป็นเรื่องยาก แต่หลักการของอาหารฮาลาลคืออาหารเพื่อสุขภพาที่อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ สุดท้ายแล้วหลักการดังกล่าวก็ชนะใจทุกคน”

“การที่บริษัทได้รับรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย ก็เป็นเรื่องที่กดดันมาก แต่ขณะเดียวกันสิ่งนี้ก็จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัท มีหน้าที่ในหารสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นมาเสมอ เป้าหมายของบริษัทมิใช่แค่สรองความต้องการของลูกค้าในประเทศเท่านั้น ทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะต้องเดินเข้าสู่ตลาดโลกให้ได้ในเร็ววันนี้ ”

สังคมจีนเปลี่ยนไปแล้ว หลังจากที่มังกรตื่นขึ้นมาแล้ว ได้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การมองแบบภาพลักษณ์เดิมๆ “สตรีเป็นแม่ศรีเรือน อยู่แต่ในบ้าน” “อาหารและสินค้าที่ฮาลอม” ต่างต่างนานาควรรีบเปลี่ยนได้แล้ว  มิเช่นนั้นแล้วช่องว่างระหว่างเราและ“เขา”จะมากขึ้น จนตามไม่ทัน