“บ้านแสนตอ” เน้นประยุกต์ สู่ประหยัด เพื่อความยั่งยืน

เมื่อเอ่ยชื่อ “บ้านแสนตอ” หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่นี่คือแหล่งเพาะเลี้ยงและส่งออก “จิ้งหรีด” รายใหญ่ของเมืองไทย ส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้ชาวบ้านเป็นกอบเป็นกำ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีวิธีการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพและเดินหน้ามุ่งสู่ความยั่งยืนอีกด้วย

“บ้านแสนตอ” ตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หนึ่งในจังหวัดที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรติดอันดับหนึ่งของภูมิภาค โดยรายได้หลักส่วนหนึ่งของชาวบ้านยังมาจากภาคการเกษตร และนอกจากจะมีพื้นที่เพาะปลูกมากแล้ว เกษตรกรที่นี่ยังรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

นายเพ็ชร วงศ์ธรรม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านแสนตอ บอกเล่าอย่างภูมิใจว่า ที่นี่เป็นแหล่งผลิตและส่งออกจิ้งหรีดรายใหญ่ของประเทศ ในแต่ละเดือนมีการส่งออกกว่า 10 ตัน สร้างรายได้รวมให้สมาชิกเฉลี่ยเดือนละกว่า 40,000 บาทต่อครัวเรือน

“กลุ่มของเรา จะไม่หยุดการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่ดี และสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ แนวทางสำคัญคือการลดต้นทุนการผลิต เราเอามันสำปะหลังมา สับ บด อบแห้ง เป็นอาหารทดแทนในการเลี้ยงจิ้งหรีดซึ่งได้มาจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ทำให้ช่วยลดต้นทุนได้ และยังมีชุดครอบเตาแก๊สลดพลังงาน ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงมาอีก ที่สำคัญยังมีแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานที่ช่วยลดต้นทุนได้มากอย่างเห็นได้ชัด และยังเป็นการต่อความรู้ด้านพลังงานให้สมาชิกในกลุ่มไปด้วย” นายเพ็ชรกล่าวย้ำ

ทั้งนี้ ผู้สนใจยังสามารถติดต่อเพื่อเยี่ยมชม เรียนรู้กระบวนการ หรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้ที่วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านแสนตอ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หรือสอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 081-0609186

ขณะที่ นายสุรเดช เหลาพันนา พลังงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านแสนตอ เลี้ยงจิ้งหรีดโดยใช้แผงไข่ แต่เดิมนำมาตากบนพื้นโดยอาศัยให้แห้งเองธรรมชาติ จึงได้สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้อบแผงไข่ฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งลดระยะเวลาในการตากอีกด้วย

“จากเดิมเขาใช้เตาแก๊สแบบธรรมดา ต้มครั้งหนึ่งประมาณ 800 กิโลกรัม จะใช้แก๊สประมาณ 4 ถัง ถ้าใช้หัวครอบเตาแก๊สยอดสูง จะช่วยลดแก๊สได้ 1 ถัง ก็สามารถช่วยลดได้ 400-500 บาท อีกส่วนหนึ่งคือค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสูงมากเลยเอาแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคา ทำให้ช่วยลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น” พลังงานจังหวัดขอนแก่นกล่าว

การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน และเสริมสร้างค์องค์ความรู้ให้แก่สมาชิกอยู่เสมอ ทำให้ทุกวันนี้วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านแสนตอ สามารถประหยัดต้นทุนค่าพลังงานได้ถึงเดือนละประมาณ 20,000 บาท และยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมร่วมแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อส่งต่อขยายผล ให้เกิดการประยุกต์ต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนต่อไป