เปิดตัวเส้นทางต้นแบบท่องเที่ยว “เนปาล” เชิงธรรมชาติวิถีพุทธ

สถานทูตเนปาล สมาพันธ์การท่องเที่ยววิถีพุทธแห่งโลก มูลนิธิคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย และเนปาลแอร์ไลน์พร้อมด้วยภาคีภาคธุรกิจ เปิดตัวเส้นทางต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนปาลเชิงธรรมชาติวิถีพุทธ

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สมาพันธ์การท่องเที่ยววิถีแห่งพุทธโลก มูลนิธิคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย และเนปาลแอร์ไลน์พร้อมด้วยภาคีภาคธุรกิจ เปิดตัวเส้นทางต้นแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนปาลเชิงวิถีพุทธในปี 2024 โดยเส้นทางต้นแบบนี้มีชื่อว่า “Recharge & Reborn 2024” มุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและสายบุญ ที่ต้องการเปิดประสบการณ์การจาริกแสวงบุญแบบพุทธวิถีที่สะดวกสบายและครบวงจร รวมถึงเปิดประสบการณ์เส้นทางธรรมชาติด้วยความอลังการของมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาและสายน้ำไปพร้อมกัน

เส้นทางต้นแบบ “Recharge & Reborn 2024” ประกอบด้วยจุดหมายปลายทางสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่
• กรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของเนปาล ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกโลก
• โปขรา เมืองท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางของนักปีนเขาและนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติทั่วโลก
• สิทธัตถะนคร (ลุมพินี) เมืองที่พระพุทธเจ้าประสูติ ศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของชาวพุทธทั่วโลก
เส้นทางการเดินทางจะเริ่มจากกรุงกาฐมาณฑุ ชมแหล่งมรดกโลกสามนครในหุบเขากาฐมาณฑุ จากนั้นจะเดินทางไปยังสิทธัตถะนคร (ลุมพินี) เพื่อนมัสการสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังโปขรา ชมความงดงามของทะเลสาปเฟวาและเทือกเขาหิมาลัยด้วยเฮลิคอปเตอร์สู่อันนาปุรณะเบสแคมป์ ตลอดการเดินทางนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมของเนปาลอย่างใกล้ชิด

“บริษัท ลลิตมณฑปทราเวล จำกัด เป็นบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำที่ให้บริการทั่วโลกมากว่าสามทศวรรษ ซึ่งได้เข้ามาให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551 ด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพมายาวนาน จึงพัฒนาและศึกษาเส้นทางการเดินทางที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างเหมาะสมที่สุด และนับเป็นแผนสำคัญสำหรับการขยายจากตลาดประเทศไทยไปยังเนปาลในปีหน้าด้วย โดยเริ่มต้นที่เส้นทางต้นแบบวิถีพุทธ “Recharge & Reborn 2024” Recharge with Nature, Reborn at the Birthplace of Buddhas ที่ประกอบด้วยจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกและธรรมชาติของเนปาลมารวมไว้อย่างลงตัว ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางศึกษาวัฒนธรรมและธรรมชาติอย่างลุ่มลึกและแท้จริงที่จะสร้างความประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวไทยได้อย่างแน่นอน” สุราช ศากยะ ผู้ก่อตั้งสมาพันธ์การท่องเที่ยววิถีพุทธแห่งโลก และประธานบริษัท ลลิตมณฑปทราเวล จำกัดกล่าว

“มูลนิธิคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวต้นแบบวิธีพุทธ “Recharge & Reborn 2024” ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาดในเส้นทางนี้ โดยจะเริ่มจากกรุงกาฐมาณฑุ โปขรา และสิทธัตถะนคร (ลุมพินี) ประเทศเนปาลนับเป็นในดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน และมีความพิเศษที่มีทุกสถานที่รวมไว้ในประเทศเดียวกัน อีกทั้งเป็นเส้นทางที่จะรับพลังธรรมชาติ เติมพลังบุญ ฟื้นฟูกายใจและนับเป็นการรับพลังดีๆ กลับไปกันทุกคน” อาจารย์นพเก้า ไชยบุรินทร์ ประธานมูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย กล่าวเสริม

“เนปาล แอร์ไลน์ สายการบินแห่งชาติของเนปาล มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและน่าจดจำให้แก่ผู้โดยสาร ในปี 2024 ทางเนปาลแอร์ไลน์เตรียมที่จะปรับตารางการบินและเพิ่มเส้นทางการบินตรงจากสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯสู่สนามบินนานาชาติสิทธัตถะโคตมะ เมืองสิทธัตถะนคร ทั้งนี้สายการบินมีความพร้อมและสนับสนุนในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ซึ่งมั่นใจได้ว่าความร่วมมือกับสมาพันธ์การท่องเที่ยววิถีพุทธแห่งโลก และภาคีสำหรับเส้นทางการเดินทางต้นแบบพุทธวิถีสำหรับปีหน้า ทางเนปาล แอร์ไลน์จะเป็นส่วนหนี่งในการให้บริการที่สะดวกสบายและเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวไทยทุกคนที่เดินทางไปเยือนเนปาล” ดาโมดาร์ มิชรา ผู้จัดการ สายการบินเนปาลแอร์ไลน์ ประจำประเทศไทย กล่าวย้ำถึงความร่วมมือนี้

ความร่วมมือหลักนี้เกิดจากสมาพันธ์การท่องเที่ยงวิถีพุทธแห่งโลก (World Buddhist Destinations) คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศเนปาล (Nepal Tourism Board) มูลนิธิคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย เนปาลแอร์ไลน์ และบริษัท ลลิตมณฑปทราเวล จำกัด ที่เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนนี้ และยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ ประกาศ อธิการี อุปทูตรักษาการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทยได้ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ “ลลิตมณฑปทราเวล”
โทร. 0-2255-5988 มือถือ 0830097520 Email: info@lalitmandap.travel