พช. ชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

108

เมื่อเร็วๆ นี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผูอำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และนางรักใจ กาญจนวีระ หัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ร่วมสัมมนา ชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) และแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ มีโฆษกกระทรวงทุกกระทรวงเข้าร่วม ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์

1453279215831 1453279224388