รู้จักสวิตซ์ปุ่มกดมีกี่ประเภท เลือกใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม

การเลือกใช้สวิตซ์ปุ่มกดเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน สวิตซ์ปุ่มกดมีหลายประเภทที่แตกต่างกันตามการใช้งานและลักษณะที่ต้องการ เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและการเลือกใช้สวิตซ์ปุ่มกดที่เหมาะสม ของบล็อกนี้จะเน้นการสำรวจประเภทของสวิตซ์ปุ่มกดและวิธีการเลือกใช้งานที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานต่าง ๆ

สวิตซ์ปุ่มกดคืออะไร

สวิตซ์ปุ่มกด (Pushbutton Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าโดยการกดลงหรือกดเข้าไปบนตัวสวิตซ์ โดยมักจะใช้ในการควบคุมการเปิดหรือปิดอุปกรณ์หรือระบบต่าง ๆ เช่น สวิตช์ไฟ, สวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, หรือสวิตช์เครื่องจักรในโรงงาน การกดปุ่มลงจะทำให้สวิตซ์เปิดหรือปิดวงจรตามการออกแบบของสวิตซ์นั้น ๆ ซึ่งมีหลายรูปแบบและขนาดต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการของงานและการใช้งานที่แตกต่าง

สวิตซ์ปุ่มกดมีกี่ประเภท

 • สวิตซ์ปุ่มกดแบบปกติ (Normally Open – NO): เป็นประเภทที่เปิดวงจรเมื่อกด และปิดวงจรเมื่อปล่อย
 • สวิตซ์ปุ่มกดแบบปิด (Normally Closed – NC): เป็นประเภทที่ปิดวงจรเมื่อกด และเปิดวงจรเมื่อปล่อย
 • สวิตซ์ปุ่มกดแบบสองทาง (Double-Pole, Double-Throw – DPDT): สามารถเชื่อมต่อกับวงจรได้ในสองทางทั้งหมด มีการสั่นสะท้อนและความถูกต้องสูง
 • สวิตซ์ปุ่มกดแบบโดด (Momentary Pushbutton Switch): สามารถใช้งานได้เมื่อกดเท่านั้น และจะกลับสู่สถานะเริ่มต้นเมื่อปล่อย

ประโยชน์ของสวิตซ์ปุ่มกด

 1. ควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์

สวิตซ์ปุ่มกดใช้ในการควบคุมการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไฟห้อง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานและควบคุม

 1. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

การใช้สวิตซ์ปุ่มกดในระบบควบคุมและจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์หรือเครื่องจักรสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดอุปกรณ์อย่างไม่พึงประสงค์

 1. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

สวิตซ์ปุ่มกดมีการใช้งานที่ง่ายและสะดวก โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการกดหรือปล่อยปุ่ม ทำให้เป็นที่นิยมในการใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ

การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม

เมื่อรู้จักสวิตซ์ปุ่มกดกันไปแล้ว ก็ถึงเวลามาเลือกประเภท ให้เหมาะกับการใช้งานกัน

 1. ความต้องการของงาน

ควรพิจารณาว่าต้องการสวิตซ์ปุ่มกดแบบไหนที่เหมาะสมกับงานและการใช้งาน ยังไง ว่าสวิตซ์ปุ่มกดแบบปกติ, ปิดหรือสวิตซ์ปุ่มกดแบบปิดเป็นต้น

 1. ความคงทน

ควรเลือกสวิตซ์ปุ่มกดที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งานที่มากเพื่อความเสถียรภาพของระบบ

 1. ความปลอดภัย

การตรวจสอบว่าสวิตซ์ปุ่มกดมีมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยเพียงพอสำหรับการใช้งานหรือไม่

 1. การติดตั้ง

ควรพิจารณาถึงการติดตั้งและการใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง เพื่อความคงทนทานในระยะยาวของอุปกรณ์

 1. ค่าใช้จ่าย

ควรเลือกสวิตซ์ปุ่มกดที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของโครงการหรืองาน

การเลือกใช้งานสวิตซ์ปุ่มกดอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ระบบหรืออุปกรณ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยอย่างมากที่สุด