สถาบันอาหาร จัดอบรม “SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล” 7-8 มี.ค นี้

50

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมการอบรม SMEs ไทยก้าวไกลสู่สากล” กิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่เป้าหมายของ TFV หรือไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์(Thailand Food Valley) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โครงการหนึ่งในนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยมีเครือข่ายฟู้ดวัลเลย์ที่มีเอกลักษณ์ของสินค้า จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมีมาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัย

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในด้านการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านมาตรฐานอาหารและความปลอดภัย การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ณ ห้องปะการัง โรงแรม ลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความจำนงและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณีรัตน์ เรืองศรีสุทธิ์ แผนกส่งเสริมและบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ฝายบริการงานที่ปรึกษา โทร. 0 2886 8088 ต่อ 2111,  2601-2  E-mail: maneerat@nfi.or.th  หรือ www.nfi.or.th