10 ภาพยืนยัน “ความจำเป็น” คือจุดกำเนิดของ “สิ่งประดิษฐ์”

69

มนุษย์สร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อใช้สอยด้วยความจำเป็น และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิต  10 ภาพต่อไปนี้คงจะยืนยันได้เป็นอย่างดี อิอิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10