วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2024
หน้าแรก บีโอไอ และ เอชเอสบีซี ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมสร้างโอกาสการลงทุนในไทย นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ และมร. จอร์โจ กัมบา ร่วมพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่าง HSBC และ BOI (1)

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ และมร. จอร์โจ กัมบา ร่วมพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่าง HSBC และ BOI (1)

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ