นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีปาเลสไตน์ ในโอกาสเยือนไทย

324

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับ นายมามุด อับบาส ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วานนี้ (19 ก.พ. 59) เวลา 18.00 น. นายมามุด อับบาส ประธานาธิบดีแห่งรัฐปาเลสไตน์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อการเจรจาทำงาน (Working Visit) ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับ ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ และคณะ ในการเดินทางเยือนประเทศไทย และยินดีที่พบประธานาธิบดีในวันนี้ ซึ่งการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ นับเป็นการเยือนระดับสูงครั้งแรกระหว่างไทยกับปาเลสไตน์ จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดีของความสัมพันธ์ไทยกับปาเลสไตน์ในอนาคต ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ทราบว่านับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี 2555 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับปาเลสไตน์ราบรื่น และก้าวหน้ามาตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน มีเขตอาณาครอบคลุมปาเลสไตน์ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า จะมีส่วนช่วยในการเพิ่มการติดต่อ และส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างไทย และปาเลสไตน์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ในระดับภาคเอกชน และประชาชนระหว่างประเทศทั้งสองต่อไป ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ หวังให้มีการจัดตั้งสถานทูต หรือมีคณะผู้แทนทางการทูตของปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสาน และการผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกัน อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรีเห็นว่าในเรื่องนี้ต้องสำรวจความเป็นไปได้ และพิจารณารายละเอียดร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ ปรารถนาให้ไทยและปาเลสไตน์มีความสัมพันธ์อันดี ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า โดยประสงค์ให้มีการจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือด้านต่างๆ ขณะที่นายกรัฐมนตรี ยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาของปาเลสไตน์โดยพร้อมจะให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของปาเลสไตน์ เช่น การท่องเที่ยว กีฬา การเกษตร สาธารณสุข และการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

โอกาสนี้ ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนการพัฒนาปาเลสไตน์ตลอดมา โดยไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นภายใต้กรอบ ความร่วมมือ CEAPAD (Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development) มีเป้าหมายเบื้องต้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวของปาเลสไตน์ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าไทยยินดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CEAPAD ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ร่วมกับญี่ปุ่น พร้อมย้ำว่าไทยยังคงสนับสนุนทุนฝึกอบรมให้ปาเลสไตน์ต่อไป

190216_p1_20160219_1357959359

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ กล่าวว่า ปาเลสไตน์หวังให้มีการเจรจากับอิสราเอล ตามแนวทาง Two-State Solution ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าไทยสนับสนุนการเจรจาระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลภายใต้กรอบสหประชาชาติ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงระหว่างกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยังได้แสดงความขอบคุณปาเลสไตน์ที่สนับสนุนการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ของไทย ผ่านองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ที่สนับสนุนมุสลิมสายกลางเพื่อให้ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ขอบคุณ/ที่มา http://www.newsplus.co.th/93995

ภาพจาก thaigov.go.th