หน้าแรก รายงานพิเศษ รายงานเศรษฐกิจ

ธุรกิจไม้ล้อมบ้านชะอม เศรษฐกิจชุมชนสู่ตลาดสากล

214

หากจะกล่าวถึงต้นไม้ที่ปลูกวันเดียวโตเลยคงจะดูเป็นเรื่องแปลกๆอยู่ไม่น้อย แต่หากบอกว่าเป็นต้นไม้ล้อมหลายคนคงร้อง “อ๋อ”

เรื่อง ของไม้ล้อมเราเริ่มทำกันมานานพอสมควรแล้ว แต่ที่จะประสบความสำเร็จใหญ่โตเป็นธุรกิจระดับสากลจริงๆต้องยกให้ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยจะสังเกตุได้จาก ตลอด 2 ข้างทางแถบบ้านนา-แก่งคอย รวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ล้วนเต็มไปด้วยร้านขายไม้ขุดล้อม ที่มีให้เลือกตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักแสนบาท เรียกได้ว่าทุกครัวเรือนใน 17 หมู่บ้าน หรือกว่า 290 ครอบครัว ล้วนยึดอาชีพนี้เป็นหลัก ซึ่งก็มีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ แวะเวียนมาซื้อหาเลือกชมกันไม่ขาดสาย สร้างรายได้รวมนับพันล้านบาทต่อปี

ปัจจุบัน ที่ตำบลชะอม มีพันธุ์ไม้หลายชนิดที่ปลูกไว้เพื่อทำไม้ขุดล้อมและเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ ซื้อ อาทิ อินทนิล ตะแบก ราชพฤกษ์ นนทรี พญาสัตบัน เหลืองสิรินธร คูน ประดู่ หางนกยูง เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าการทำไม้ล้อมขุดมีขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรกว่าจะได้ จำหน่าย ซึ่งถือว่าต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก

r002-1
และ ในพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ของบ้านชะอมและพื้นที่ใกล้เคียง จนกลายเป็นแหล่งไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้เอง ทำให้ชื่อเสียงของบ้านชะอมแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือกระฉ่อนทั้งในและต่าง ประเทศ จนต่างชาติยกย่องให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายไม้ขุดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลูกค้าต่างชาติทั้งในเอเซียและยุโรป ต่างถูกอกถูกใจกับคุณภาพและบริการเป็นอย่างมาก

จาก การเริ่มต้นของลุงสายบัว พาศักดิ์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตร ผู้ริเริ่มทำธุรกิจนี้มาถึง 20ปีส่งต่อมาถึงลูกหลาน และคนในชุมชน ทำให้ปัจจุบันชาวบ้านชะอมกลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านเกษตรกรธรรมดาผันมาเป็นนักธุรกิจจำหน่ายต้นไม้ จากที่มีหนี้สินกลายเป็นเศรษฐีอย่างไม่น่าเชื่อ

มา ถึง ณ วันนี้ชุมชนตำบลชะอมได้ต่อยอดธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสังคมไทย โดยถ่ายทอดภูมิปัญญาทางธุรกิจไปยังลูกหลาน และโรงเรียนในชุมชน ด้วยการจัดทำตำราเรียนที่เป็นหลักสูตรท้องถิ่นว่าด้วยการทำการเกษตรไม้ขุด ล้อมขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ตั้งแต่การเพาะกล้าไม้ ขุดเอาต้นไม้มาล้อมในถุง จนถึงการตลาดและการทำบัญชีครัวเรือน โดยมีแนวคิดเปลี่ยนวิกฤติการศึกษาไทย ที่เน้นให้คนเรียนเก่งแล้วจบมาเป็นลูกจ้างชั้นดี ให้มาเป็นคนเรียนธรรมดา แต่สามารถเอาตัวรอดได้ มาเป็นนายตัวเอง และจบมาเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งทุกคนหวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยให้อาชีพไม้ขุดล้อมของบ้านชะอมมีคนสานต่อ อย่างยืนยันตลอดไป

พร้อม กันนี้ยังเตรียมที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่บริจาคจากชาวชุมชนบน พื้นที่กว่า 8 ไร่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยให้ลูกหลานในชุมชนได้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำหรือไกด์ให้กับผู้มาดูงานหรือ นักท่องเที่ยว และทั้งหมดนี้ดำเนินการภายใต้แนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นโครงการในพระราชดำริฯ