ภาพก่อนและหลัง : สงครามซีเรียได้ทำลายสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

240

“อาเลปโป” เมืองที่ใหญ่ที่สุดของซีเรีย และถูกนับว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่มีคนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดของโลก

เมืองนี้มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล

ตามรายงานของยูเนสโกระบุ อาเลปโปถูกปกครองอย่างต่อเนื่องโดยชาวฮิตไทต์ อัสซีเรียน อาหรับ มองโกล มัมลุกส์ และออตโตมาน

“อาเลปโป” มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งตลาดโบราณและมีมัสยิดเก่าแก่หลายแห่ง

เกือบห้าปีต่อมา ตลาดโบราณ (ซูค) ที่อาบน้ำสาธารณะ (ฮัมมาม) และมัสยิดที่มีทั้งหมดกลายเป็นซากปรักหักพัง หลังจากเมืองถูกปิดล้อมและตกอยู่ในการสู้รบระหว่างกองกำลังที่จงรักภักดีต่อบาชาร์ อัลอัสซาด และกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ

อเลปโปวันนี้ได้ถูกสงครามพรากไปแล้ว เหลือไว้เพียงแต่ความเวิ้งว้างและน่าหดหู่

ป้อมปราการโบราณ

มิถุนายน 2010 (Photo Credits: Reuters)
มิถุนายน 2010 (Photo Credits: Reuters)
กรกฎาคม 2015 (Photo Credits: Reuters)
กรกฎาคม 2015 (Photo Credits: Reuters)

มัสยิดอุมัยยะห์

ปี 2008 (Photo Credits: Reuters)
ปี 2008 (Photo Credits: Reuters)
ปี 2013 (Photo Credits: Reuters)
ปี 2013 (Photo Credits: Reuters)

ตลาดโบราณ อาเลปโป

มีนาคม ปี 2007 (AP)
มีนาคม ปี 2007 (AP)
ฑฤศจิกายน ปี 2013 (Reuters)
ฑฤศจิกายน ปี 2013 (Reuters)

โรงพยาบาลอัลคินดี อาเลปโป

ปี 2011 (Reuters)
ปี 2011 (Reuters)
มิถุนายน ปี 2013 (Reuters)
มิถุนายน ปี 2013 (Reuters)

มัสยิดโอมารี, เดรา

มีนาคม ปี 2011
มีนาคม ปี 2011
ธันวาคม ปี 2014 (Reuters)
ธันวาคม ปี 2014 (Reuters)

ตลาดอัลมาดีนะห์ อาเลปโป

มีนาคม ปี 2011 (Reuters)
มีนาคม ปี 2011 (Reuters)
ตุลาคม ปี 2012 (Reuters)
ตุลาคม ปี 2012 (Reuters)