ชาวสวิสไม่พอใจ โรงเรียนยอมให้เด็กชายมุสลิมไม่ต้องจับมือทักทายครูผู้หญิง

129

บีบีซีไทย – โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองเธอร์วิล ทางภาคเหนือของสวิตเซอร์แลนด์จุดกระแสไม่พอใจให้กับชาวสวิสจำนวนมาก หลังจากโรงเรียนยอมผ่อนผันให้เด็กนักเรียนชายชาวมุสลิม 2 คน ไม่ต้องจับมือทักทายครูผู้หญิง ซึ่งเป็นธรรมเนียมการทักทายตามปกติในโรงเรียนของสวิตเซอร์แลนด์

ข่าวระบุว่า เด็กชายทั้งสองซึ่งมีอายุ 14 และ 15 ปี และอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มานานหลายปีได้แจ้งกับโรงเรียนว่า การจับมือผู้หญิงที่ไม่ใช่คนในครอบครัวขัดต่อหลักคำสอนในศาสนาของตน

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของโรงเรียนได้จุดกระแสความไม่พอใจและก่อให้เกิดการถกเถียงอย่าง ดุเดือดถึงเรื่องอัตลักษณ์ของชาวสวิส หลังจากก่อนหน้านี้มีกรณีทำนองเดียวกันในพื้นที่อื่นของประเทศ

นางซิโมเนตตา โซมมารุกา รัฐมนตรียุติธรรมสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า การจับมือทักทายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวสวิส และการยอมยกเว้นให้เด็กเหล่านี้ก็ไม่ใช่ความคิดที่ดีในการส่งเสริมให้ พลเมืองปรับตัวเข้ากับสังคม

ด้านสหภาพครูท้องถิ่นชี้ว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการเหยียดเพศหญิง ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองเธอร์วิล ก็แสดงความไม่พอใจกับการตัดสินใจของโรงเรียนโดยระบุว่า วัฒนธรรมการจับมือทักทายถือเป็นเรื่องปกติและเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้ อื่น

แม้แต่องค์กรมุสลิมแห่งสมาพันธรัฐสวิส ยังไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของโรงเรียน โดยชี้ว่า คัมภีร์อัลกุรอ่านไม่มีข้อห้ามการจับมือครูผู้หญิง พร้อมเรียกร้องไม่ให้ชาวสวิสยอมทำตามข้อเรียกร้องที่สุดโต่งเกินไป อย่างไรก็ตาม โฆษกสภาอิสลามกลางแห่งสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่า การจับมือทักทายระหว่างชายหญิงเป็นสิ่งต้องห้าม

กระแสถกเถียงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ในเวลาต่อมาโรงเรียนได้พยายามแก้ปัญหาอย่างประนีประนอม ด้วยการสั่งให้เด็กนักเรียนทั้งสองไม่ต้องจับมือทักทายครูทั้งชายและหญิง แต่เจ้าหน้าที่การศึกษาท้องถิ่นบอกว่า นี่ไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนเพราะกฎระเบียบของโรงเรียนควรบังคับใช้กับ นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน