ชาวอิรักเกือบหนึ่งในสามเชื่อ สหรัฐฯ หนุนไอซิส

RT/เดอะพับลิกโพสต์ – สหรัฐใช้เวลากว่า 13 ปีในอิรักภายใต้หน้ากากของการต่อสู้กับการก่อการร้าย อย่างไรก็ตามผลการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเกือบหนึ่งในสามของชาวอิรัก เชื่อว่าสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย หรือกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส/ไอซิส) เสียเอง

ในรายงานของสำนักผู้ตรวจสอบของสหรัฐอเมริกา (The Office of Inspector General) ซึ่งประเมินผลสถานการณ์ในอิรัก ช่วงระหว่าง 18 ตุลาคม 2015 ถึง 10 พฤศจิกายน 2015 พบว่า “ประมาณร้อยละ 40 ของชาวอิรักเชื่อว่า สหรัฐอเมริกานั้นกำลังดำเนินการเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของอิรักและเพื่อควบคุมทรัพยากรธรรมชาติของอิรัก”

ในรายงานที่ประทับตราว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวแต่ไม่เป็นความลับ (SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED) ระบุด้วยว่า “ชาวอิรักเกือบร้อยละ 30 เชื่อว่า สหรัฐสนับสนุนกลุ่มก่อการก่อการร้ายทั่วไป หรือโดยเฉพาะกลุ่มไอซิส”

“ประมาณครึ่งหนึ่งของชาวอิรักทั้งซุนนีและชีอะห์ขณะนี้ต่างกล่าวว่าพวกเขาต่อต้านกลุ่มพันธมิตรนานาชาติต่อต้านไอซิส” รายงานระบุ

คลิ๊ก!! อ่านรายงานฉบับเต็มภาษาอังกฤษ