ธนาคารอิสลามฯ เร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟู

253

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูที่เสนอต่อ Supper Board ตามพันธกิจการเป็นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างแท้จริง โดย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามฯ พร้อมด้วย นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ จัดประชุมสัมมนาเพื่อมอบนโยบายและทิศทางดำเนินงาน ให้แก่ผู้บริหาร และผู้จัดการสาขา มุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้ากลุ่มมุสลิม และร่วมมือกับพันธมิตรและองค์กรต่างๆ  เพื่อส่งเสริมธุรกิจฮาลาล ตามนโยบายภาครัฐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา

ภาพหมู่